migracje definicja
Co to jest migracje. Wyjaśnienie zwierząt - zmiany miejsca pobytu podejmowane często albo.

Czy przydatne?

Co to jest migracje

Co oznacza MIGRACJE: 1) wędrówki zwierząt - zmiany miejsca pobytu podejmowane często albo nieregularnie poprzez zwierzęta. Przyczyny m. są zawsze złożone, a więc wywołane przynajmniej kilkoma czynnikami. Do przyczyn m. należą między innymi poszukiwanie pokarmu, zabezpieczenie przed okresowo niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, poszukiwanie dogodnego miejsca rozrodu i stres. Z reguły poszukiwanie pokarmu wiąże się z unikaniem niekorzystnych zmian klimatycznych (ochłodzenie, susza), jak odbywa się to na przykład u ptaków. U lemingów m. są wywołane brakiem pokarmu i stresem wywołanym przegęszczeniem populacji. M. w celach rozrodczych występują u wielu zwierząt. W najwyższym stopniu znanym odpowiednikiem takich m. jest wędrówka węgorza z rzek euro. na tarło do M. Sargassowego. Podobne zdarzenie obserwujemy również u bezkręgowców, innych ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Najdłuższe m. odbywa rybitwa popielata, przelatując w ciągu roku z Arktyki na Antarktydę i z powrotem i pokonując trasę powyżej 30 tys. km. W czasie m. zwierzęta kierują się między innymi położeniem słońca i gwiazd, ukształtowaniem terenu, cechami fizykochemicznymi środowiska (zapach, temperatura i zasolenie wody, zawartość związków chemicznych) i magnetyzmem ziemskim, jednak precyzyjne systemy nawigacji nie są jeszcze kompletnie wyjaśnione; 2) przemieszczanie się osobników pomiędzy populacjami

Czym jest migracje znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mutacje Zmiany Sensu:
Słownik mutacje genowe opierające na tranzycji albo transwersji, zmieniające kodon kodujący jeden aminokwas na kodon kodujący inny aminokwas migracje co znaczy.
Co znaczy Miocen:
Słownik ery i okresy geologiczne migracje krzyżówka.
Co znaczy Metionina:
Słownik aminokwasy migracje co to jest.
Co znaczy Makrogametofit:
Słownik gametofit migracje słownik.
Co znaczy Micela:
Słownik krystaliczny region o wymiarze submikroskopowym, występujący w substancjach o długich, łańcuchowatych cząsteczkach. M. spotykana jest powszechnie w utworach szkieletowych migracje czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: