mikoryza definicja
Co to jest mikoryza. Wyjaśnienie opierający na współżyciu niektórych roślin z grzybami. Istnieją.

Czy przydatne?

Co to jest mikoryza

Co oznacza MIKORYZA: rodzaj mutualizmu opierający na współżyciu niektórych roślin z grzybami. Istnieją dwa rodzaje m.: ektotroficzna (strzępki grzyba oplatają korzeń i wnikają do jego wnętrza wypełniając przestwory międzykomórkowe; strzępki te przejmują funkcje włośników, które zanikają) i endotroficzna (strzępki grzyba wnikają do wnętrza komórek, włośniki nie zanikają). M. ułatwia roślinom zdobywanie wody i soli mineralnych i pozwala na korzystanie z regulatorów wzrostu i rozwoju roślin produkowanych poprzez grzyby. Grzyby korzystają z substancji odżywczych wytwarzanych poprzez roślinę

Czym jest mikoryza znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Muszla:
Słownik występujący u mięczaków (Mollusca) i ramienionogów (Brachiopoda). M. mięczaków ma budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna jest cienka i złożona jest wyłącznie z konchioliny. Warstwa środkowa i mikoryza.
Co znaczy Monoploid:
Słownik organizm posiadający jeden zespół chromosomów mikoryza.
Co znaczy Mejoza Progamiczna:
Słownik mejoza pregamiczna mikoryza.
Co znaczy Mikrobiologia:
Słownik edukacja zajmująca się organizmami jednokomórkowymi (bakteriami, sinicami, glonami i grzybami jednokomórkowymi i pierwotniakami i wirusami mikoryza.
Co znaczy Makromutacje:
Słownik mutacje opierające na jednoczesnej zmianie wielu cech organizmu. M. pociągają za sobą zmianę kierunku ewolucji. Konsekwencją m. jest wykształcenie się nowego taksonu mikoryza.
  • Dodano:
  • Autor: