mikroby definicja
Co to jest mikroby. Wyjaśnienie dawna nazwa określająca mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc.

Czy przydatne?

Co to jest mikroby

Co oznacza MIKROBY: dawna nazwa określająca mikroorganizmy chorobotwórcze, a więc między innymi bakterie i wirusy

Czym jest mikroby znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Model Regulacji Brittena I Davidsona:
Słownik jedna z pierwszych hipotez próbujących wyjaśnić regulację ekspresji genów u organizmów eukariotycznych. Została ona odrzucona, a dziś regulację ekspresji genów Eucaryota tłumaczy teoria operonu mikroby.
Co znaczy Materiał Zapasowy:
Słownik gromadzone poprzez roślinę i zużywane na niektórych etapach rozwoju, na przykład w momencie formowania nasion, albo w okresach niekorzystnych dla rośliny. M.z. stanowić mogą cukry ( na przykład mikroby.
Co znaczy Mejoza Postgamiczna:
Słownik mejoza zachodząca bezpośrednio po połączeniu gamet w zygotę. Charakterystyczna dla haplontów - występuje u przedstawicieli wiciowców (Flagellata) i zarodnikowców (Sporozoa) i u roślin mikroby.
Co znaczy Mózg:
Słownik układu nerwowego ośrodkowego występująca u kręgowców. M. jest największym skupieniem tkanki nerwowej w organizmie zwierząt, jest zlokalizowany w mózgoczaszce i otoczony oponami mózgowo-rdzeniowymi. M mikroby.
Co znaczy Mutacje Spontaniczne:
Słownik mutacje zachodzące samorzutnie, bez wpływu żadnych znanych czynników zewnętrznych, zdarzają się bardzo rzadko mikroby.
  • Dodano:
  • Autor: