miosepta definicja
Co to jest miosepta. Wyjaśnienie przegroda zbudowana z tkanki łącznej, oddzielająca poszczególne.

Czy przydatne?

Co to jest miosepta

Co oznacza MIOSEPTA: przegroda zbudowana z tkanki łącznej, oddzielająca poszczególne miomery

Czym jest miosepta znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy M-IH:
Słownik hormony zwierzęce miosepta.
Co znaczy Morfogeneza:
Słownik wszystkie przekształcenia prowadzące do osiągnięcia poprzez organizm budowy właściwej dla danego gatunku. M. jest warunkowana genetycznie miosepta.
Co znaczy Metameria:
Słownik zwierząt podział ciała wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym stadium rozwojowym. M. może być zupełna miosepta.
Co znaczy Mitoza:
Słownik jądra komórkowego, wskutek którego jądra potomne dysponują taką samą ilością materiału genetycznego jak jądro macierzyste. W przebiegu m. wyróżnia się cztery etapy: profazę, metafazę, anafazę i miosepta.
Co znaczy Mapy Chromosomów:
Słownik wzajemne położenie genów w obrębie chromosomów. M.ch. sporządzane są na podstawie częstości występowania crossing-over (im większa odległość pomiędzy genami, tym większe prawdopodobieństwo zajścia miosepta.
  • Dodano:
  • Autor: