mitoza definicja
Co to jest mitoza. Wyjaśnienie jądra komórkowego, wskutek którego jądra potomne dysponują taką samą.

Czy przydatne?

Co to jest mitoza

Co oznacza MITOZA: mechanizm podziału jądra komórkowego, wskutek którego jądra potomne dysponują taką samą ilością materiału genetycznego jak jądro macierzyste. W przebiegu m. wyróżnia się cztery etapy: profazę, metafazę, anafazę i telofazę. W profazie zachodzi wyodrębnienie chromosomów z chromatyny, zanika jąderko i błona jądrowa, a chromosomy skupiają się w centrum jądra. W metafazie pojawia się wrzeciono podziałowe, a chromosomy (ułożone w figurę zw. płytką metafazową) podzielone są podłużnie, poczynając od obu końców (na końcu dzieli się centromer). W anafazie następuje kurczenie się włókien wrzeciona podziałowego i przemieszczanie chromatyd do biegunów. W czasie telofazy zachodzą mechanizmy odwrotne do zachodzących w profazie, lecz w dwóch miejscach komórki, gdzie skupiły się chromatydy, pojawia się błona jądrowa, jąderko i następuje przekształcenie chromatyd w chromatynę. Pomiędzy jedną m. a kolejną istnieje moment zw. interfazą, gdzie dzieje się między innymi dwukrotne powiększenie ilości chromatyny ( replikacja DNA), wskutek czego jądro potomne staje się identyczne z jądrem macierzystym. Niekiedy pomiędzy profazą a metafazą wyróżniana jest jeszcze jedna etap: prometafaza, gdzie chromosomy zaczynają się przemieszczać w płaszczyznę równikową komórki i rozpoczyna się tworzyć płytka metafazowa. (Ryc. 48) Zobacz także: cykl życiowy komórki

Czym jest mitoza znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mostek Chromosomowy:
Słownik mostek złączający bieguny wrzeciona podziałowego w anafazie mitozy i mejozy, utworzony poprzez włókna chromosomowe połączone z chromosomami dicentrycznymi (posiadającymi dwa centromery mitoza.
Co znaczy Makroewolucja:
Słownik ewolucja mitoza.
Co znaczy Miksocel:
Słownik jama ciała stawonogów (Arthropoda), pratchawców (Onychophora), wrzęch (Pentastomida) i niesporczaków (Tardigrada); powstaje w rozwoju zarodkowym poprzez połączenie blastocelu i celomy mitoza.
Co znaczy Miękisz Gąbczasty:
Słownik dolnej części liścia, pomiędzy skórką a miękiszem palisadowym. Zbudowany jest z luźno ułożonych komórek, pomiędzy którymi znajdują się liczne przestwory międzykomórkowe. M.g. spełnia rolę mitoza.
Co znaczy Mejoza Metagamiczna:
Słownik mejoza postgamiczna mitoza.
  • Dodano:
  • Autor: