mocznica definicja
Co to jest mocznica. Wyjaśnienie azotowymi produktami przemiany materii wywołane niewydolnością.

Czy przydatne?

Co to jest mocznica

Co oznacza MOCZNICA: zatrucie organizmu azotowymi produktami przemiany materii wywołane niewydolnością nerek i zatrzymaniem wydalania moczu. Długookresowa m. prowadzi do śmierci

Czym jest mocznica znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mutacje Supresorowe:
Słownik przywracające (kompletnie albo częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może zajść zarówno w tym samym, jak i mocznica.
Co znaczy Mutacje Generatywne:
Słownik mutacje zachodzące w komórkach rozrodczych, przekazywane potomstwu mocznica.
Co znaczy Merozygota:
Słownik niepełna zygota powstająca w czasie koniugacji bakterii (Schizomycetes). Jest diploidalna jedynie pod względem części materiału genetycznego mocznica.
Co znaczy Mikroplankton:
Słownik należące do planktonu organizmy (raczej glony i pierwotniaki) o rozmiarach nie przekraczających 0,2 mm mocznica.
Co znaczy Makrogameta:
Słownik gamety mocznica.
  • Dodano:
  • Autor: