mocznik definicja
Co to jest mocznik. Wyjaśnienie przemiany materii u zwierząt ureotelicznych, które w ten sposób.

Czy przydatne?

Co to jest mocznik

Co oznacza MOCZNIK: azotowy wytwór przemiany materii u zwierząt ureotelicznych, które w ten sposób pozbywają się do 85% zbędnego azotu. Pod względem chemicznym to jest diamid kwasu węglowego. Powstaje w cyklu mocznikowym z amoniaku (CH3) i dwutlenku węgla (CO2). Wydalany jest raczej w moczu, lecz również w pocie

Czym jest mocznik znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mięśnie Poprzecznie Prążkowane:
Słownik tkanka mięśniowa mocznik.
Co znaczy Mutacje Zmiany Sensu:
Słownik mutacje genowe opierające na tranzycji albo transwersji, zmieniające kodon kodujący jeden aminokwas na kodon kodujący inny aminokwas mocznik.
Co znaczy Multisemia:
Słownik sperma mocznik.
Co znaczy Mutant:
Słownik organizm o genach zmienionych wskutek mutacji mocznik.
Co znaczy Monoploid:
Słownik organizm posiadający jeden zespół chromosomów mocznik.
  • Dodano:
  • Autor: