mózg definicja
Co to jest mózg. Wyjaśnienie układu nerwowego ośrodkowego występująca u kręgowców. M. jest.

Czy przydatne?

Co to jest mózg

Co oznacza MÓZG: zasadnicza część układu nerwowego ośrodkowego występująca u kręgowców. M. jest największym skupieniem tkanki nerwowej w organizmie zwierząt, jest zlokalizowany w mózgoczaszce i otoczony oponami mózgowo-rdzeniowymi. M. pełni funkcje kojarzeniowe i kontrolne. Rozwija się z pęcherzyków mózgowych powstających w przedniej części cewki nerwowej. Ostatecznie m. złożona jest z następujących części: kresomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia, móżdżku, mostu Varola i rdzenia przedłużonego (rdzeniomózgowia). Kresomózgowie zbudowane jest z dwóch półkul połączonych wiązką włókien nerwowych, zw. spoidłem ogromnym, pierwotnie funkcjonowało jako ośrodek węchowy, następnie przez wzgląd na postępem kory mózgowej również kluczowy ośrodek kojarzeniowy; najsilniej rozwinięte jest u ptaków i ssaków. W obrębie kresomózgowia wyróżnia się węchomózgowie zbudowane z kory mózgowej i innych przedmiotów. Bruzdy kresomózgowia ssaków dzielą je na płaty m.: czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy. Międzymózgowie złożona jest z podwzgórza, nadwzgórza, zawzgórza i wzgórza; pełni rolę koordynacyjną dla autonomicznego układu nerwowego i klasyfikuje czynność wielu gruczołów dokrewnych. Śródmózgowie jest odpowiedzialne za odbiór i częściowo kojarzenie bodźców wzrokowych (blaszka czworacza) i koordynację ruchową. Podobnie jak kresomózgowie, móżdżek jest zbudowany z dwóch półkul, odpowiada za koordynację ruchową i równowagę, steruje napięciem mięśni i ich skurczami. W najwyższym stopniu rozwinięty móżdżek mają zwierzęta charakteryzujące się sporą ruchliwością. Most Varola, czasem włączany do rdzenia kręgowego, zbudowany jest z włókien nerwowych łączących półkule móżdżku i włókien łączących kresomózgowie z rdzeniem przedłużonym. W rdzeniu kręgowym mieszczą się ośrodki koordynacyjne autonomicznego układu nerwowego. Ma on budowę podobną do rdzenia kręgowego. We wszystkich częściach m. znajdują się kanały albo komory wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym, będące pozostałością światła pęcherzyków mózgowych. W tkance nerwowej budującej ściany wyróżniamy istotę szarą (substancję szarą), zbudowaną raczej z ciał komórek nerwowych i istotę białą (substancję białą) zbudowaną raczej z włókien nerwowych. Istota szara tworzy korę mózgową (na powierzchni kresomózgowia i móżdżku) i jądra podkorowe (zgrupowania istoty szarej leżące wewnątrz istoty białej). Pierwotnie części m. kręgowców były ułożone liniowo. W toku ewolucji zachodziło nasuwanie kresomózgowia na pozostałe części m. Prócz tego kresomózgowie powiększało się, a powierzchnia kory mózgowej ulegała fałdowaniu (liczba bruzd wzrastała wspólnie z komplikacją organizacji zwierzęcia). (Ryc. 49)

Czym jest mózg znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mięśnie Poprzecznie Prążkowane:
Słownik tkanka mięśniowa mózg co to jest.
Co znaczy Monospermia:
Słownik zdarzenie powszechnie występujące przy zapłodnieniu, opierające na wniknięciu tylko jednego plemnika do komórki jajowej mózg definicja.
Co znaczy Mutualizm:
Słownik dwóch organizmów należących do różnych gatunków, korzystna i zazwyczaj niezbędna dla nich obu. Odpowiednikiem m. są glony żyjące w organizmach niektórych jamochłonów, kraby pustelniki i ukwiały mózg co znaczy.
Co znaczy Międzywęźla:
Słownik bezlistne odcinki łodygi, położone pomiędzy węzłami mózg słownik.
Co znaczy Mesozoa:
Słownik bezkręgowców (głowonogów). Jedne z najprostszych zwierząt komórkowych, których ciało złożona jest z pojedynczej komórki osiowej (będącej komórką rozrodczą) i otaczającej ją jednej warstwy komórek mózg znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: