genowe mutacje definicja
Co to jest mutacje genowe. Wyjaśnienie wewnątrz pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach.

Czy przydatne?

Co to jest mutacje genowe

Co oznacza MUTACJE GENOWE: mutacje zachodzące wewnątrz pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na inny purynowy albo pirymidynowego na inny pirymidynowy), transwersję ((wymiana nukleotydu purynowego na pirymidynowy i odwrotnie), delecję (wypadnięcie jednego albo kilku nukleotydów) i addycję (dodanie jednego albo kilku nukleotydów). Tranzycję i transwersję określamy ogólną nazwą substytucji

Czym jest mutacje genowe znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Międzywęźla:
Słownik bezlistne odcinki łodygi, położone pomiędzy węzłami mutacje genowe.
Co znaczy Miomery:
Słownik segmenty mięśniowe występujące w zarodkach i u dorosłych pierścienic, bezczaszkowców, kręgoustych i ryb mutacje genowe.
Co znaczy Mikrobiologia:
Słownik edukacja zajmująca się organizmami jednokomórkowymi (bakteriami, sinicami, glonami i grzybami jednokomórkowymi i pierwotniakami i wirusami mutacje genowe.
Co znaczy Metacerkaria:
Słownik cerkaria mutacje genowe.
Co znaczy Metafaza I:
Słownik mejoza mutacje genowe.
  • Dodano:
  • Autor: