genowe mutacje definicja
Co to jest mutacje genowe. Wyjaśnienie wewnątrz pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach.

Czy przydatne?

Co to jest mutacje genowe

Co oznacza MUTACJE GENOWE: mutacje zachodzące wewnątrz pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na inny purynowy albo pirymidynowego na inny pirymidynowy), transwersję ((wymiana nukleotydu purynowego na pirymidynowy i odwrotnie), delecję (wypadnięcie jednego albo kilku nukleotydów) i addycję (dodanie jednego albo kilku nukleotydów). Tranzycję i transwersję określamy ogólną nazwą substytucji

Czym jest mutacje genowe znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mchy:
Słownik podgromady mszaków (Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W przemianie pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) wyróżniona dominacja gametofitu nad sporofitem. Gametofit, mający postać mutacje genowe.
Co znaczy Mukoproteiny:
Słownik proteoglikany mutacje genowe.
Co znaczy Metameria:
Słownik zwierząt podział ciała wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym stadium rozwojowym. M. może być zupełna mutacje genowe.
Co znaczy Małże:
Słownik typu mięczaków (Mollusca). Obejmuje około 20 tys. gatunków zamieszkujących wody słone i słodkie. Ciało dwubocznie symetryczne, okryte dwuczęściową muszlą złączoną na stronie grzbietowej. Głowa mutacje genowe.
Co znaczy Mejospory:
Słownik zarodniki mutacje genowe.
  • Dodano:
  • Autor: