letalne mutacje definicja
Co to jest mutacje letalne. Wyjaśnienie genu ( mutacja), prowadzące do śmierci osobnika. M.l. mogą.

Czy przydatne?

Co to jest mutacje letalne

Co oznacza MUTACJE LETALNE: zmiany w strukturze genu ( mutacja), prowadzące do śmierci osobnika. M.l. mogą zachodzić pod wpływem czynników zewnętrznych, na przykład zbyt wysokiej temperatury, działania ustalonych środków chemicznych albo napromieniowania. Prócz m.l. wyróżnia się również mutacje półletalne, hamujące normalny postęp osobnika i prowadzące do obniżenia żywotności. Zobacz także: gen letalny

Czym jest mutacje letalne znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mutacje Punktowe:
Słownik mutacje genowe, które dotyczą tylko jednego nukleotydu mutacje letalne.
Co znaczy Mineralizacja:
Słownik mechanizm odkładania w tkankach (zarówno żywych, jak i martwych) soli mineralnych mutacje letalne.
Co znaczy Monofagi:
Słownik odżywiające się wyłącznie jednym rodzajem pokarmu, regularnie ograniczonym do jednego gatunku rośliny bądź zwierzęcia. M. jest kania ślimakojad (Rosthramus sociabilis) z Ameryki Płn., odżywiająca się mutacje letalne.
Co znaczy Mikrogameta:
Słownik gamety mutacje letalne.
Co znaczy Metamorfoza:
Słownik przeobrażenie mutacje letalne.
  • Dodano:
  • Autor: