supresorowe mutacje definicja
Co to jest mutacje supresorowe. Wyjaśnienie przywracające (kompletnie albo częściowo) białka.

Czy przydatne?

Co to jest mutacje supresorowe

Co oznacza MUTACJE SUPRESOROWE: mutacje przywracające (kompletnie albo częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może zajść zarówno w tym samym, jak i w innym genie

Czym jest mutacje supresorowe znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Metastomium:
Słownik segment gębowy w głowowym odcinku ciała pierścienic mutacje supresorowe.
Co znaczy Mezom:
Słownik w teorii telomowej bezlistna łodyga psylofitów (Psylophytina), z której wyrastają dwa telomy potomne ( telom mutacje supresorowe.
Co znaczy Monogynia:
Słownik zdarzenie opierające na występowaniu w kwiecie pojedynczego słupka mutacje supresorowe.
Co znaczy Metamer:
Słownik metameria mutacje supresorowe.
Co znaczy Mikroelementy:
Słownik występujące w organizmach żywych w ilościach kilku albo kilkunastu mg na 1 kg suchej masy. Należą do nich bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo. Z reguły stanowią one składnik koenzymów mutacje supresorowe.
  • Dodano:
  • Autor: