myślenie definicja
Co to jest myślenie. Wyjaśnienie mechanizmy kojarzeniowe prowadzące do złożonych zachowań u.

Czy przydatne?

Co to jest myślenie

Co oznacza MYŚLENIE: wszystkie świadome mechanizmy kojarzeniowe prowadzące do złożonych zachowań u zwierząt. Wyróżnia się dwa typy m.: konkretne (skutkuje bezpośrednią reakcję na dany impuls) i abstrakcyjne (umożliwia celowe działanie przy braku bodźca, który jest zastępowany poprzez jego wyobrażenie)

Czym jest myślenie znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mikroflora:
Słownik roślinne występujące w wodzie, powietrzu i glebie. Do m. należą bakterie, sinice, jednokomórkowe grzyby i glony. Przewarzająca część z nich jest destruentami, rozkładającymi martwą materię organiczną myślenie.
Co znaczy Mięśnie Wisceralne:
Słownik mięśnie nie tworzące odrębnych struktur, występujące w obrębie narządów wewnętrznych myślenie.
Co znaczy Mutacje Wsteczne:
Słownik mutacje przywracające pierwotną postać genu myślenie.
Co znaczy Matriks Chromosomowa:
Słownik jednorodny materiał białkowy wypełniający wnętrze chromosomu. W m.ch. zawieszone są chromonemy i znajdujące się na nich chromomery. Pod względem chemicznym m.ch. złożona jest z RNA i lipoprotein myślenie.
Co znaczy Międzywęźla:
Słownik bezlistne odcinki łodygi, położone pomiędzy węzłami myślenie.
  • Dodano:
  • Autor: