genetyczne obciążenie definicja
Co to jest obciążenie genetyczne. Wyjaśnienie przystosowawczej populacji, wywołane występowaniem.

Czy przydatne?

Co to jest obciążenie genetyczne

Co oznacza OBCIĄŻENIE GENETYCZNE: obniżenie wartości przystosowawczej populacji, wywołane występowaniem negatywnie działających genów (letalnych albo semiletalnych) przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na o.g. składają się: obciążenie mutacyjne (negatywnie działające geny powstają wskutek mutacji) i obciążenie segregacyjne (negatywnie działające geny są zachowywane dzięki dominacji, naddominacji i epistazie).obniżenie wartości przystosowawczej populacji, wywołane występowaniem negatywnie działających genów (letalnych albo semiletalnych) przekazywanych zpokolenia na pokolenie. Na o.g. składają się: obciążenie mutacyjne (negatywnie działające geny powstają wwyniku mutacji) iobciążenie segregacyjne (negatywnie działające geny są zachowywane dzięki dominacji, naddominacji iepistazie)

Czym jest obciążenie genetyczne znaczenie w Słownik biologia O .

Co znaczy Organizmy Skałotwórcze:
Słownik szczątki, dzięki wysyceniu części ciała albo produkowanych osłonek związkami mineralnymi, na przykład solami wapnia, stają się składnikiem skał osadowych. Do o.s. zalicza się między innymi obciążenie genetyczne co to jest.
Co znaczy Oksydaza Cytochromowa:
Słownik oksydoreduktaz, odpowiedzialny za przenoszenie elektronów z cytochromów na tlen na ostatnim etapie łańcucha oddechowego.enzym zgrupy oksydoreduktaz, odpowiedzialny za przenoszenie elektronów obciążenie genetyczne definicja.
Co znaczy Osłonice:
Słownik Chordata), do którego należą ogonice (Appendiculariae), żachwy (Ascidiacea) i sprzągle (Thaliacea). O. charakteryzują się obecnością struny grzbietowej co najmniej w stadium larwalnym. O. zamieszkują obciążenie genetyczne co znaczy.
Co znaczy Organizmy Eurytopowe:
Słownik tolerowania szerokiego zakresu wahań czynników środowiskowych, na przykład temperatury i wilgotności, bez szkody dla swojej żywotności. Gatunkami eurytopowymi są szczur wędrowny, sowa płomykówka obciążenie genetyczne słownik.
Co znaczy Odwłok:
Słownik stawonogów, gdzie zlokalizowana jest przewarzająca część narządów. U większości występuje zewnętrzne segmentowanie. U skorpionów o. zróżnicowany jest na przedodwłok i zaodwłok. U roztoczy zlewa się obciążenie genetyczne znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: