ordowik definicja
Co to jest ordowik. Wyjaśnienie ery i okresy geologiczne.ery iokresy geologiczne. Co znaczy ORDOWIK.

Czy przydatne?

Co to jest ordowik

Co oznacza ORDOWIK: ery i okresy geologiczne.ery iokresy geologiczne

Czym jest ordowik znaczenie w Słownik biologia O .

Co znaczy Organizm Panchroniczny:
Słownik który przetrwał w nie zmienionej postaci i w zbliżonych warunkach środowiskowych sporo okresów geologicznych. Odpowiednikiem o.p. jest łodzik. Termin zbliżony do żywej skamieniałości ( relikty ordowik.
Co znaczy Okres Godowy:
Słownik moment rozrodu zwierząt, charakteryzujący się swoistym zachowaniem i obecnością szaty godowej.moment rozrodu zwierząt, charakteryzujący się swoistym zachowaniem iobecnością szaty godowej ordowik.
Co znaczy Odziedziczalność:
Słownik wyrażająca stopień, w jakim zmienność danej cechy fenotypowej jest rezultatem działania genów.wartość procentowa wyrażająca stopień, wjakim zmienność danej cechy fenotypowej jest rezultatem działania ordowik.
Co znaczy Owiści:
Słownik teoria preformacji.teoria preformacji ordowik.
Co znaczy Ostoja:
Słownik refugium.refugium ordowik.
  • Dodano:
  • Autor: