hiemalne organizmy definicja
Co to jest organizmy hiemalne. Wyjaśnienie występujące w pierwszej kolejności na obszarach górskich.

Czy przydatne?

Co to jest organizmy hiemalne

Co oznacza ORGANIZMY HIEMALNE: organizmy naśnieżne, występujące w pierwszej kolejności na obszarach górskich, w strefach wiecznych śniegów; należą tu wybrane gatunki glonów, stawonogów, obleńców.organizmy naśnieżne, występujące w pierwszej kolejności na obszarach górskich, wstrefach wiecznych śniegów; należą tu wybrane gatunki glonów, stawonogów, obleńców

Czym jest organizmy hiemalne znaczenie w Słownik biologia O .

Co znaczy Oko Złożone:
Słownik wzroku występujący u owadów (Insecta), złożony z wielu ommatidiów (do 28 tys.) i struktur towarzyszących. Liczba ommatidiów i kształt i rozmiar o.z. zależy od gatunku i płci owada ( dymorfizm płciowy organizmy hiemalne.
Co znaczy Owicydy:
Słownik środki chemiczne niszczące jaja, stosowane w zwalczaniu pasożytów zwierzęcych i szkodników roślin.środki chemiczne niszczące jaja, stosowane wzwalczaniu pasożytów zwierzęcych iszkodników roślin organizmy hiemalne.
Co znaczy Owocostan:
Słownik owoc.owoc organizmy hiemalne.
Co znaczy Organ Bojanusa:
Słownik metanefrydium) małży (Bivalvia). Rozpoczyna się orzęsionym lejkiem otwierającym się do osierdzia (pozostałość celomy), od którego odchodzi długi, kręty kanalik, uchodzący do jamy płaszczowej.narząd organizmy hiemalne.
Co znaczy Oczkowanie:
Słownik opierający na przeniesieniu fragmentu pędu z pączkami (zrazu) z jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę (podkładkę). O. stosuje się do rozmnażania wysoce zmienionych roślin hodowlanych organizmy hiemalne.
  • Dodano:
  • Autor: