hiperosmotyczne organizmy definicja
Co to jest organizmy hiperosmotyczne. Wyjaśnienie utrzymujące wyższe stężenie płynów ciała w.

Czy przydatne?

Co to jest organizmy hiperosmotyczne

Co oznacza ORGANIZMY HIPEROSMOTYCZNE: organizmy utrzymujące wyższe stężenie płynów ciała w relacji do stężenia środowiska zewnętrznego. Do o.h. należą ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichtyes).organizmy utrzymujące wyższe stężenie płynów ciała wstosunku do stężenia środowiska zewnętrznego. Do o.h. należą ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichtyes)

Czym jest organizmy hiperosmotyczne znaczenie w Słownik biologia O .

Co znaczy Organogeneza:
Słownik powstawania narządów i osiągania poprzez nie pełnej funkcjonalności w czasie rozwoju osobniczego. O. zaczyna się w okresie zarodkowym, może także trwać w okresie rozwoju pozazarodkowego (na przykład organizmy hiperosmotyczne.
Co znaczy Oaza:
Słownik pustynnych teren porośnięty bujną roślinnością, związaną z istnieniem w tym miejscu słodkiej wody na powierzchni albo na niewielkiej głębokości.na obszarach pustynnych teren porośnięty bujną organizmy hiperosmotyczne.
Co znaczy Ochrona Przyrody:
Słownik zachowująca i przywracająca zasoby przyrody zagrożone zniszczeniem albo zniszczone działalnością człowieka.działalność zachowująca iprzywracająca zasoby przyrody zagrożone zniszczeniem albo organizmy hiperosmotyczne.
Co znaczy Oddychanie Ciemniowe:
Słownik oddychanie mitochondrialne.oddychanie mitochondrialne organizmy hiperosmotyczne.
Co znaczy Oskórek:
Słownik kutykula.kutykula organizmy hiperosmotyczne.
  • Dodano:
  • Autor: