pamięć definicja
Co to jest pamięć. Wyjaśnienie organizmów żywych do zachowywania, utrwalania iodtwarzania.

Czy przydatne?

Co to jest pamięć

Co oznacza PAMIĘĆ: umiejętność organizmów żywych do zachowywania, utrwalania iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i zdolność posługiwania się nimi wprzyszłości. To jest fundamentalny mechanizm pozwalający na uczenie się. Na p. złożona jest odebranie danej informacji, zapamiętanie informacji (zakodowanie jej wformie tak zwany engramu, a więc kodu pamięciowego), odczytanie informacji zakodowanej wengramie iwygenerowanie odpowiedniej reakcji i zapominanie, a więc zatarcie kodu pamięciowego. Kod pamięciowy odznacza się różną trwałością ina tej podstawie wyróżniamy p. świeżą itrwałą. P. występuje uwszystkich organizmów, aim bardziej złożony jest dany organizm, tym bardziej jest ona złożona ioperatywna. Istnieje kilka teorii tłumaczących, wjaki sposób wiadomości są zapamiętywane. Wg jednej znich podłożem zapamiętywania jest tworzenie izmiana połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Wg innej nośnikiem informacji wpamięci jest RNA

Czym jest pamięć znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Płazińce, Robaki Płaskie:
Słownik podzielony na trzy gromady: wirki (Turbellaria), przywry (Trematoda) i tasiemce (Cestoda). Przywry itasiemce są pasożytami zarówno kręgowców, jak ibezkręgowców. Wirki prowadzą wolny tryb życia, są pamięć.
Co znaczy Potencjał Wodny:
Słownik zawartej wkomórce wody do wywołania transportu substancji poprzez błonę plazmatyczną. Na p.w. składają się potencjał osmotyczny i turgor. P.w. wyrażany jest wzorem: w=o+p, gdzie o znaczy potencjał pamięć.
Co znaczy Przeobrażenie Ametaboliczne:
Słownik przeobrażenie wprost pamięć.
Co znaczy Promieniste:
Słownik dział wsystematyce skupiający zwierzęta opromienistej symetrii ciała wstadium dorosłym. Do p. zalicza się gąbki, parzydełkowce iszkarłupnie pamięć.
Co znaczy Plazma Biegunowa:
Słownik plazma płciowa pamięć.
  • Dodano:
  • Autor: