pamięć definicja
Co to jest pamięć. Wyjaśnienie organizmów żywych do zachowywania, utrwalania iodtwarzania.

Czy przydatne?

Co to jest pamięć

Co oznacza PAMIĘĆ: umiejętność organizmów żywych do zachowywania, utrwalania iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i zdolność posługiwania się nimi wprzyszłości. To jest fundamentalny mechanizm pozwalający na uczenie się. Na p. złożona jest odebranie danej informacji, zapamiętanie informacji (zakodowanie jej wformie tak zwany engramu, a więc kodu pamięciowego), odczytanie informacji zakodowanej wengramie iwygenerowanie odpowiedniej reakcji i zapominanie, a więc zatarcie kodu pamięciowego. Kod pamięciowy odznacza się różną trwałością ina tej podstawie wyróżniamy p. świeżą itrwałą. P. występuje uwszystkich organizmów, aim bardziej złożony jest dany organizm, tym bardziej jest ona złożona ioperatywna. Istnieje kilka teorii tłumaczących, wjaki sposób wiadomości są zapamiętywane. Wg jednej znich podłożem zapamiętywania jest tworzenie izmiana połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Wg innej nośnikiem informacji wpamięci jest RNA

Czym jest pamięć znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Pepsynogen:
Słownik pepsyna pamięć co znaczy.
Co znaczy Parenchyma:
Słownik luźna tkanka mezodermalna wypełniająca wnętrze ciała płazińców, wstężnic iroztoczy. P. spełnia funkcje odżywcze, wydalnicze iregeneracyjne pamięć krzyżówka.
Co znaczy Peryderma:
Słownik zespół tkanek występujący wprzyrastających na grubość łodygach ikorzeniach. Wskład p. wchodzi fellogen, korek i felloderma pamięć co to jest.
Co znaczy Poduszeczki Liściowe:
Słownik itkanek przewodzących zgrubienia nasady liści. Dzięki zmieniającemu się turgorowi wróżnych częściach p.l. ogonek liściowy ma umiejętność wykonywania ruchów, na przykład ustawiających liście pod pamięć słownik.
Co znaczy Proprioreceptory:
Słownik receptory pamięć czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: