pirymidyny definicja
Co to jest pirymidyny. Wyjaśnienie aminowych ihydroksylowych pochodnych sześcioczłonowego.

Czy przydatne?

Co to jest pirymidyny

Co oznacza PIRYMIDYNY: kolokwialna nazwa aminowych ihydroksylowych pochodnych sześcioczłonowego heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego zawierającego azot. Są płaskimi cząsteczkami iwraz zpurynami stanowią fundamentalny składnik kwasów nukleinowych. P. kwasów nukleinowych są identyczne dla wszystkich organizmów żywych. WDNA występuje cytozyna itymina, awRNA cytozyna i uracyl, określane symbolami: Cyt, Thy iUra (albo skrótami C, T iU). P. występują wformach tautomerycznych (w formie laktynowej: -OH, ((albo wformie laktamowej: =O). Po przyłączeniu cukru p. tworzą nukleozydy

Czym jest pirymidyny znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Puryny:
Słownik pochodnych, raczej aminowych ihydroksylowych, heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego. W okolicy pirymidyn p. są macierzystymi cząsteczkami nukleozydów inukleotydów, stanowią fundamentalne pirymidyny.
Co znaczy Przemiana Materii:
Słownik metabolizm pirymidyny.
Co znaczy Przeobrażenie Holometaboliczne:
Słownik przeobrażenie zupełne pirymidyny.
Co znaczy Pestycydy:
Słownik chemiczne środki ochrony roślin odziałaniu chwasto- ( herbicydy), grzybo- ( fungicydy) iowadobójczym ( insektycydy pirymidyny.
Co znaczy Prawo Minimum Liebiga:
Słownik czynnikiem ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom wnajwiększym stopniu zbliża się do wartości minimum inajbardziej odbiega od wartości optymalnej. Wpierwotnej formie p.m.L pirymidyny.
  • Dodano:
  • Autor: