plastydy definicja
Co to jest plastydy. Wyjaśnienie roślin. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi, mają również.

Czy przydatne?

Co to jest plastydy

Co oznacza PLASTYDY: organelle komórkowe roślin. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze substancję fundamentalną, zw. stromą. P. przypominają budową mitochondria, lecz we inicjalnych stadiach rozwojowych mogą produkować skrobię. P. są organellami semiautonomicznymi, tylko częściowo zależnymi od DNA jądrowego. Mają własny DNA i układ (rybosomy, mRNA, tRNA, odpowiednie enzymy) umożliwiający syntezę własnych białek. Podzielone są na: p. barwne, tak zwany chromatofory, ip. pozbawione barwników, tak zwany leukoplasty. Chromatofory podzielone są na aktywne wprocesie fotosyntezy (chloroplasty, feoplasty, rodoplasty) i nieaktywne (chromoplasty). Szczególnymi typami leukoplastów są amyloplasty, wytwarzające skrobię zapasową, ielajoplasty, magazynujące tłuszcze. P. roślin nasiennych powstają zproplastydów. Wczasie życia komórki zproplastydów mogą powstawać leukoplasty, znich chloroplasty, znich zaś chromoplasty

Czym jest plastydy znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Pleśnie:
Słownik ustalenie niejednolitej systematycznie ekipy grzybów ze zdolnością pokrywania grzybnią powierzchni podłoża, zktórego pobierają substancje odżywcze; 2) naloty wytworzone poprzez grzybnie, widoczne plastydy.
Co znaczy Protalium:
Słownik przedrośle plastydy.
Co znaczy Pepsynogen:
Słownik pepsyna plastydy.
Co znaczy Protonefrydium:
Słownik wszystkich płazińców (Platyhelminsthes), wstężnic (Nemertini), niektórych obleńców (Nemathelminthes), prymitywnych pierścienic (Annelida) iniektórych larw bezkręgowców. P. jest zbudowane zkomórki plastydy.
Co znaczy Prawa Mendla:
Słownik dziedziczenia sformułowane poprzez Mendla G. iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet - mówi, że geny wniesione poprzez rodziców znajdują się wkomórkach potomka (mieszańca) wstanie plastydy.
  • Dodano:
  • Autor: