prajelito definicja
Co to jest prajelito. Wyjaśnienie gastrocel. Co znaczy PRAJELITO definicja.

Czy przydatne?

Co to jest prajelito

Co oznacza PRAJELITO: gastrocel

Czym jest prajelito znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Prapłaziec:
Słownik dwudyszne prajelito.
Co znaczy Protonefrydium:
Słownik wszystkich płazińców (Platyhelminsthes), wstężnic (Nemertini), niektórych obleńców (Nemathelminthes), prymitywnych pierścienic (Annelida) iniektórych larw bezkręgowców. P. jest zbudowane zkomórki prajelito.
Co znaczy Plazma Zarodkowa:
Słownik chemiczna, która wg hipotezy A. Weismanna (powstałej wl. 1883-85) stanowi fizyczne podłoże dziedziczności. P.z., przekazywana za pośrednictwem komórek generatywnych, zachowując ciągłość w czasie prajelito.
Co znaczy Płyn Mózgowo-Rdzeniowy:
Słownik ciecz wypełniająca komory ikanały wmózgu irdzeniu kręgowym i przestrzeń pomiędzy oponą miękką apajęczą. Ma skład zbliżony do osocza krwi, spełnia rolę ochronną iodżywczą ośrodkowego układu nerwowego prajelito.
Co znaczy Parcie Korzeniowe:
Słownik wodnego wtkankach korzenia rośliny, powiązane zaktywnym pobieraniem wody zgleby iwydzielaniem jej do światła przedmiotów przewodzących drewna. P.k. jest odpowiedzialne za transport wody wroślinie prajelito.
  • Dodano:
  • Autor: