prokarionty anukleobionty definicja
Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty.

Czy przydatne?

Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce

Co oznacza PROKARIONTY, ANUKLEOBIONTY, BEZJĄDROWCE, ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE, PROTOKARIONTY, PRAJĄDROWCE, PROKARIOTA, PRZEDJĄDROWCE: organizmy żywe bez wyodrębnionego izdolnego do kariokinezy (na drodze mitozy albo mejozy) jądra komórkowego. Materiał genetyczny p. zawarty jest wgenoforze leżącym wobszarze cytoplazmy, zw. nukleoidem, będącym przykładem jądra eukariontów. P. nie mają mitochondriów, ich funkcję pełnią mezosomy (wpuklenia błony komórkowej), budową przypominające grzebienie mitochondrialne. U p. ponadto nie obserwuje się: retikulum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego, wodniczek, wrzeciona podziałowego ikondensacji chromosomów. P. są bakterie (Schizomycetes) i sinice (Cyanophyta)

Czym jest prokarionty, anukleobionty znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Pufy:
Słownik chromosomy politeniczne prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce.
Co znaczy Płucotchawki:
Słownik oddechowe pajęczaków (Arachnida). Zlokalizowane są wprzedniej części odwłoka po stronie brzusznej. To są workowate uchyłki zawierające liczne równolegle ułożone płytki, na których dzieje się zamiana prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce.
Co znaczy Przestwory Międzykomórkowe:
Słownik układ kanalików iszczelin pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami ścian komórkowych sąsiadujących komórek roślinnych. P.m. są najczęściej wypełnione wodą albo powietrzem prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce.
Co znaczy Paprotniki:
Słownik są rośliny, do których zalicza się: psylofity (Psilophytina), widłakowe (Lycophytina), skrzypokształtne (Sphenophytina) ipaprociowe (Pterophytina), zktórych psylofity są wyłącznie kopalne prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce.
Co znaczy Pęcherzyki Saviego:
Słownik pojedyncze neuromasty ( receptory) zamknięte wwyizolowanych pęcherzykach leżących głęboko wskórze (występują na przykład udrętw). Ich funkcja nie jest dostatecznie poznana prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce.
  • Dodano:
  • Autor: