przeszczepy definicja
Co to jest przeszczepy. Wyjaśnienie pobrane od jednego osobnika (dawcy) celem zastąpienia.

Czy przydatne?

Co to jest przeszczepy

Co oznacza PRZESZCZEPY: tkanki albo narządy pobrane od jednego osobnika (dawcy) celem zastąpienia odpowiednich tkanek albo narządów tego samego albo innego osobnika (biorcy). Z racji na genetyczne podobieństwo dawcy ibiorcy wyróżnia się cztery rodzaje p.: a) autogeniczne (syngeniczne) - p. wobrębie tego samego osobnika; b) izogeniczne - p. między osobnikami identycznymi pod względem immunologicznej zgodności tkanek (tak zwany osobnikami syngenicznymi), na przykład bliźniętami jednojajowymi; c) allogeniczne (homotransplanty) - p. między osobnikami tego samego gatunku, lecz wieloma genetycznie; d) ksenogeniczne (heterologiczne) - p. pomiędzy osobnikami dwóch różnych gatunków. Wdwu ostatnich sytuacjach p. rozpoznawane są poprzez organizm biorcy jako obce iodrzucane. Reakcja odrzucania p. ma cechy reakcji immunologicznej. Organizm biorcy rozpoznaje antygeny dawcy jako obce iwytwarza przeciwciała przeciwko p. (w szybkim tempie niszczonemu)

Czym jest przeszczepy znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Pseudojamowce:
Słownik wtórnojamowce przeszczepy.
Co znaczy Potencjał Czynnościowy:
Słownik zmiana potencjału elektrycznego istniejącego pomiędzy powierzchnią awnętrzem komórki nerwowej, powstająca w czasie przewodzenia bodźca wzdłuż włókien nerwowych. Mechanizmem powstawania p.cz. jest przeszczepy.
Co znaczy Przeobrażenie Hipermetaboliczne:
Słownik przeobrażenie wielokrotne przeszczepy.
Co znaczy Pijawki:
Słownik pierścienic (Annelida), licząca około 500 gatunków. P. zamieszkują wody słodkie iwilgotne lasy tropikalne. Ich ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie, złożona jest zawsze z34 segmentów, ale przeszczepy.
Co znaczy Przedstrunowce:
Słownik bezkręgowców obejmujący gromady jelitodyszne (Enteropneusta) i pióroskrzelne (Pterobranchia). Łączy je wspólny plan budowy, wktórym można wyróżnić ryjek, kołnierz itułów. Wspólną właściwością jest przeszczepy.
  • Dodano:
  • Autor: