przeszczepy definicja
Co to jest przeszczepy. Wyjaśnienie pobrane od jednego osobnika (dawcy) celem zastąpienia.

Czy przydatne?

Co to jest przeszczepy

Co oznacza PRZESZCZEPY: tkanki albo narządy pobrane od jednego osobnika (dawcy) celem zastąpienia odpowiednich tkanek albo narządów tego samego albo innego osobnika (biorcy). Z racji na genetyczne podobieństwo dawcy ibiorcy wyróżnia się cztery rodzaje p.: a) autogeniczne (syngeniczne) - p. wobrębie tego samego osobnika; b) izogeniczne - p. między osobnikami identycznymi pod względem immunologicznej zgodności tkanek (tak zwany osobnikami syngenicznymi), na przykład bliźniętami jednojajowymi; c) allogeniczne (homotransplanty) - p. między osobnikami tego samego gatunku, lecz wieloma genetycznie; d) ksenogeniczne (heterologiczne) - p. pomiędzy osobnikami dwóch różnych gatunków. Wdwu ostatnich sytuacjach p. rozpoznawane są poprzez organizm biorcy jako obce iodrzucane. Reakcja odrzucania p. ma cechy reakcji immunologicznej. Organizm biorcy rozpoznaje antygeny dawcy jako obce iwytwarza przeciwciała przeciwko p. (w szybkim tempie niszczonemu)

Czym jest przeszczepy znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Pufy:
Słownik chromosomy politeniczne przeszczepy.
Co znaczy Prądy Czynnościowe:
Słownik zjawiska bioelektryczne występujące wstanach pobudzenia, obserwowane wkomórkach inerwach. Zobacz także: potencjał czynnościowy przeszczepy.
Co znaczy Pęcherzyki Poliego:
Słownik struktury występujące wliczbie pięciu sztuk wukładzie wodnym większości szkarłupni (prócz liliowców), łączące się zkanałem okrężnym. P.P. uważane jest za zbiorniki płynu dla układu wodnego przeszczepy.
Co znaczy Paralelizm Ewolucyjny:
Słownik podobieństwo ewolucji dwóch spokrewnionych ze sobą grup organizmów, prowadzące do konwergencji, wywołane podobnymi wymogami doboru naturalnego przeszczepy.
Co znaczy Przeobrażenie:
Słownik pozazarodkowego charakteryzujący się obecnością form młodocianych, odmiennych od osobników dorosłych pod względem budowy iwymagań środowiskowych. P. występuje raczej u bezkręgowców, lecz spotykane przeszczepy.
  • Dodano:
  • Autor: