chromosomu wtórne przewężenie definicja
Co to jest przewężenie wtórne chromosomu. Wyjaśnienie chromosomy. Co znaczy CHROMOSOMU WTÓRNE.

Czy przydatne?

Co to jest przewężenie wtórne chromosomu

Co oznacza PRZEWĘŻENIE WTÓRNE CHROMOSOMU: chromosomy

Czym jest przewężenie wtórne chromosomu znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Pobudliwość:
Słownik umiejętność żywych komórek itkanek do reagowania na działanie wszelkich bodźców przewężenie wtórne chromosomu.
Co znaczy Porozumiewanie Się:
Słownik informacji pomiędzy poszczególnymi osobnikami. Dotyczy raczej zjawisk związanych zpodstawowymi czynnościami życiowymi (zdobywanie pokarmu, unikanie niebezpieczeństwa, rozmnażanie). P. zachodzi przewężenie wtórne chromosomu.
Co znaczy Pleura:
Słownik 1) błona okrywająca opłucną iwyściełająca klatkę piersiową; 2) schitynizowana wnieznacznym stopniu część szkieletu zewnętrznego stawonogów przewężenie wtórne chromosomu.
Co znaczy Profaza I:
Słownik mejoza przewężenie wtórne chromosomu.
Co znaczy Preredukcja:
Słownik crossing-over przewężenie wtórne chromosomu.
  • Dodano:
  • Autor: