definicja
Co to jest rak. Wyjaśnienie stosowany dla ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest.

Czy przydatne?

Co to jest rak

Co oznacza RAK: zwyczajowy termin stosowany dla ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest skupieniem błyskawicznie namnażających się (bujających) komórek, tworzących wkońcu tak zwany guz naciekowy. Poprzez odrywanie zwyrodniałych komórek iroznoszenie ich wraz zpłynami ustrojowymi po organizmie tworzy tak zwany przerzuty

Czym jest rak znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rodowód:
Słownik umożliwiające określenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobnikami; whodowli pomaga wustaleniu czystości rasy. Wmedycynie r. (i znajomość przypadków chorób uprzodków) pozwalają rak.
Co znaczy Reguła Bergmana:
Słownik zwierząt stałocieplnych, wg której osobniki tego samego albo pokrewnych gatunków osiągają większe wymiary ciała wpłn. części swego zasięgu niż wczęści płd. Zwierzęta odużych wymiarach mają mniejszą rak.
Co znaczy Rozwój Pozazarodkowy:
Słownik postęp postembrionalny rak.
Co znaczy Rogi:
Słownik zkeratyny, osadzone na wyrostkach kości czołowych, tak zwany możdżeniach. R. występują ukrętorogich (Bovidae) iobecne są najczęściej uobu płci. Wskórze właściwej cieląt zawiązują się kostki rak.
Co znaczy Rośliny Niskopączkowe:
Słownik rośliny, uktórych pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między innymi wrzos rak.
  • Dodano:
  • Autor: