rasa definicja
Co to jest rasa. Wyjaśnienie taksonomiczna wchodząca wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj.

Czy przydatne?

Co to jest rasa

Co oznacza RASA: kategoria taksonomiczna wchodząca wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne terytorium, różniącą się od innych populacji (r.) częstością występowania genu albo zespołu genów. R. stanowią formy gatunku przystosowane do określonego rejonu geograficznego - r. geograficzna, środowiska - r. ekologiczna (ekotyp) albo specyficznego podłoża - r. edaficzna. Formy powstałe wwyniku udomowienia tytułujemy r. domowymi. Osobniki wobrębie gatunku, pomimo niekiedy dużego zróżnicowania morfologicznego ifizjologicznego wposzczególnych r., zdolne są do krzyżowania, dając płodne potomstwo

Czym jest rasa znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rzęsistkowica:
Słownik wywoływana poprzez należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce moczowej. Zakażenie następuje najczęściej rasa.
Co znaczy Rozwój Niezdeterminowany:
Słownik postęp regulacyjny rasa.
Co znaczy Resorpcja:
Słownik 1) mechanizm przechodzenia do krwi substancji chemicznych, na przykład r. wody wnerkach czy r. substancji odżywczych wjelicie cienkim; 2) wchłanianie rasa.
Co znaczy Restytucja:
Słownik przyrodzie gatunku zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania, wprowadzenia jej do odpowiedniego rasa.
Co znaczy Ryboza:
Słownik cukier prosty, zw. odmiennie aldopentozą. Składnik strukturalny kwasu rybonukleinowego (RNA), nukleotydów ikoenzymów, między innymi adenozynotrójfosforanu (ATP), dwunukleotydu nikotynamido rasa.
  • Dodano:
  • Autor: