kręgowy rdzeń definicja
Co to jest rdzeń kręgowy. Wyjaśnienie układu nerwowego kręgowców położona wewnątrz kanału.

Czy przydatne?

Co to jest rdzeń kręgowy

Co oznacza RDZEŃ KRĘGOWY: część centralnego układu nerwowego kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i wstępujące (domózgowe) izstępujące (odmózgowe) drogi nerwowe. Zewnętrzna część r.k. jest zbudowana zistoty białej, z kolei wewnętrzna zistoty szarej. Na przekroju poprzecznym układ istoty szarej przypomina literę H. Górne, węższe ramiona noszą nazwę rogów grzbietowych, dolne, szersze - rogów brzusznych. Wrogach grzbietowych leżą kabłuby neuronów czuciowych, z kolei wrogach brzusznych kadłuby neuronów ruchowych. Zkażdego odcinka r.k. wybiegają dwie pary korzonków nerwów rdzeniowych. Korzonki grzbietowe (czuciowe) ibrzuszne (ruchowe) łączą się ze sobą, tworząc krótkie nerwy rdzeniowe, które rozdzielają się na gałązki skórną, brzuszną iłączącą. Gałązki skórna ibrzuszna unerwiają różne narządy ciała, z kolei gałązka łącząca zapewnia komunikację pomiędzy rdzeniem kręgowym i układem nerwowym wegetatywnym

Czym jest rdzeń kręgowy znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rodopsyna:
Słownik światłoczuły, zawarty wpręcikach siatkówki oka. R. utworzona jest poprzez 11-cis-retinal połączony zbiałkiem opsyną. Absorbcja fotonu światła (przy ekspozycji r. na światło) skutkuje odbarwienie r rdzeń kręgowy.
Co znaczy Retikulum Endoplazmatyczne:
Słownik elementarnej zespół kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z osadzonymi na powierzchni kanalików rdzeń kręgowy.
Co znaczy Rekombinacja Genetyczna:
Słownik prowadzący do stworzenia nowych genotypów wkonsekwencji rozmnażania płciowego. R.g. zachodzi w wyniku niezależnego przekazywania genów mieszczących się wchromosomach niehomologicznych i zjawiska rdzeń kręgowy.
Co znaczy RNA Rybosomalny:
Słownik kwas rybonukleinowy rdzeń kręgowy.
Co znaczy Radiomimetyczne Substancje:
Słownik antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy rdzeń kręgowy.
  • Dodano:
  • Autor: