rdzeń definicja
Co to jest rdzeń. Wyjaśnienie centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia. Co.

Czy przydatne?

Co to jest rdzeń

Co oznacza RDZEŃ: centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia

Czym jest rdzeń znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Regeneracja:
Słownik organizmów żywych do odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich umiejętność do r. jest uzależniona od stopnia ich rdzeń.
Co znaczy Radiobiologia:
Słownik się wpływem promieniowania jonizującego inadfioletowego na żywe organizmy. R. bada wpływ promieniowania na tkanki inarządy i na czynności układów krwiotwórczego irozrodczego. Ponadto zajmuje się rdzeń.
Co znaczy Rekultywacja:
Słownik przywracanie poprzez człowieka walorów przyrodniczych terenom zniszczonym poprzez działalność przemysłową rdzeń.
Co znaczy Relaksyna:
Słownik powodujący rozluźnienie więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego, rozszerzając tym samym drogi rodne wczasie rdzeń.
Co znaczy Równowaga Biologiczna:
Słownik nie zachodzą zmiany wskładzie gatunkowym organizmów tworzących ekosystem. R.b. zachodzi, gdy skład gatunkowy wekosystemie dopasowany jest tak, iż zachodzi samoregulacja; jest tym trwalsza im bogatszy rdzeń.
  • Dodano:
  • Autor: