genetyczna redundacja definicja
Co to jest redundacja genetyczna. Wyjaśnienie występowanie wgenomie powtarzających się.

Czy przydatne?

Co to jest redundacja genetyczna

Co oznacza REDUNDACJA GENETYCZNA: występowanie wgenomie powtarzających się, identycznych odcinków DNA

Czym jest redundacja genetyczna znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Reoreceptory:
Słownik receptory redundacja genetyczna.
Co znaczy RNA Transportujący:
Słownik kwas rybonukleinowy redundacja genetyczna.
Co znaczy Ropalia:
Słownik kolbki zmysłowe meduz krążkopławów (Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku redundacja genetyczna.
Co znaczy Represor:
Słownik operon redundacja genetyczna.
Co znaczy Ryzoidy:
Słownik chwytniki redundacja genetyczna.
  • Dodano:
  • Autor: