regeneracja definicja
Co to jest regeneracja. Wyjaśnienie organizmów żywych do odtwarzania utraconych części ciała.

Czy przydatne?

Co to jest regeneracja

Co oznacza REGENERACJA: umiejętność organizmów żywych do odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich umiejętność do r. jest uzależniona od stopnia ich organizacji morfologicznej (zwierzęta wyżej rozwinięte mają niższą umiejętność do r.)

Czym jest regeneracja znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rośliny Owadożerne:
Słownik zaliczane są rośliny oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów. Do chwytania itrawienia zdobyczy służą regeneracja.
Co znaczy R:
Słownik stosowany wekologii parametr wzrostu populacji: r = N / N t, gdzie: N = zmiana liczby osobników wpopulacji; N = średnia liczba osobników populacji wdanym okresie; t = moment regeneracja.
Co znaczy Ryby:
Słownik poprzez niektórych systematyków uznawane za gromadę kręgowców (Vertebrata), współcześnie traktowane jako ekipa organizmów, do której zaliczane są gromady fałdopłetwe (Acanthodii), tarczowce regeneracja.
Co znaczy Roztocze:
Słownik Arachnida) obejmujący około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami (przewarzająca część poniżej 1 mm) ozatartej regeneracja.
Co znaczy Respiracja:
Słownik oddychanie regeneracja.
  • Dodano:
  • Autor: