allena reguła definicja
Co to jest reguła Allena. Wyjaśnienie stwierdzająca, iż wystające części ciała, takie jak nos, uszy.

Czy przydatne?

Co to jest reguła Allena

Co oznacza REGUŁA ALLENA: reguła stwierdzająca, iż wystające części ciała, takie jak nos, uszy, dziób iogon, są dłuższe uosobników tego samego gatunku, żyjących wklimacie cieplejszym niż uosobników żyjących wklimacie zimniejszym. Dotyczy to zarówno zwierząt stałocieplnych (ptaki, ssaki), jak izmiennocieplnych (owady, pająki). Powiększenie powierzchni ciała ułatwia chłodzenie, atym samym chroni organizm przed przegrzaniem, pomniejszenie zaś ogranicza utratę ciepła

Czym jest reguła Allena znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rewersja:
Słownik odtworzenia poprzez mutanta pierwotnego fenotypu. Do r. może dojść wwyniku mutacji wstecznej albo mutacji supresorowej (tak zwany supresji). Osobnika zfenotypem będącym rezultatem r. nazywa się reguła allena.
Co znaczy Rurki Mleczne:
Słownik komórek roślinnych, zawierające sok mleczny (lateks, mlecz). Wdojrzałych komórkach brak wyraźnej granicy pomiędzy cytoplazmą awakuolą. Ściany komórkowe r.m. są zazwyczaj cienkie (mogą jednak podlegać reguła allena.
Co znaczy RNA Rybosomalny:
Słownik kwas rybonukleinowy reguła allena.
Co znaczy Rozblaszkowanie:
Słownik delaminacja reguła allena.
Co znaczy Równowaga Płci:
Słownik Relacja poczętych samic do samców powinien wynosić (wmyśl II prawa Mendla) 1:1. Relacja ten jest trudny do ustalenia we inicjalnych etapach rozwoju zarodkowego, najłatwiejszy do zobrazowania reguła allena.
  • Dodano:
  • Autor: