genetyczna regulacja definicja
Co to jest regulacja genetyczna. Wyjaśnienie genów występująca na poziomie transkrypcji albo.

Czy przydatne?

Co to jest regulacja genetyczna

Co oznacza REGULACJA GENETYCZNA: kontrola aktywności genów występująca na poziomie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów prokariotycznych r.g. zachodzi zgodnie zzasadą działania operonu. Ueukariontów uaktywnienie genów następuje przy udziale swoistych białek ihormonów, które wiążąc się zodpowiednimi fragmentami DNA, umożliwiają połączenie się polimerazy RNA zpromotorem danego genu, wwyniku czego zaczyna się mechanizm transkrypcji RNA

Czym jest regulacja genetyczna znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rzęsistkowica:
Słownik wywoływana poprzez należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce moczowej. Zakażenie następuje najczęściej regulacja genetyczna.
Co znaczy Różnosłupkowość:
Słownik zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się długością szyjek słupka initek regulacja genetyczna.
Co znaczy Replikacja DNA:
Słownik nowej cząsteczki DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA, rozplatającej irozrywającej podwójną helisę DNA. Do regulacja genetyczna.
Co znaczy Roślinożercy:
Słownik 1) zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym; 2) poziom troficzny wyodrębniany wobrębie konsumentów, odmiennie zw. konsumentami Irzędu regulacja genetyczna.
Co znaczy Receptory:
Słownik narządy zdolne do odbierania zmian wotoczeniu (bodźców). Zazwyczaj komórki te połączone są zzakończeniami nerwowymi łuków odruchowych. R. są również narządy, na przykład oko iucho. Wyróżnia się regulacja genetyczna.
  • Dodano:
  • Autor: