genetyczna rekombinacja definicja
Co to jest rekombinacja genetyczna. Wyjaśnienie prowadzący do stworzenia nowych genotypów.

Czy przydatne?

Co to jest rekombinacja genetyczna

Co oznacza REKOMBINACJA GENETYCZNA: mechanizm prowadzący do stworzenia nowych genotypów wkonsekwencji rozmnażania płciowego. R.g. zachodzi w wyniku niezależnego przekazywania genów mieszczących się wchromosomach niehomologicznych i zjawiska crossing-over i konwersji. Uprokariontów r.g. jest rezultatem koniugacji, transformacji i transdukcji

Czym jest rekombinacja genetyczna znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy RNA Informacyjny:
Słownik kwas rybonukleinowy rekombinacja genetyczna.
Co znaczy Rośliny Ruderalne:
Słownik na rumowiskach, wysypiskach, przy płotach, wpobliżu szlaków komunikacyjnych iośrodków przemysłowych. Tworzą tak zwany zbiorowiska ruderalne. Są startowym stadium zespołów synantropijnych tworzonych rekombinacja genetyczna.
Co znaczy Retinol:
Słownik witaminy rekombinacja genetyczna.
Co znaczy Różyczka Liściowa:
Słownik rośliny rozetowe rekombinacja genetyczna.
Co znaczy Roztwór Buforujący:
Słownik kwasu ijego soli zmocną zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna zasada (w ograniczonych ilościach). Aniony rekombinacja genetyczna.
  • Dodano:
  • Autor: