definicja
Co to jest REM. Wyjaśnienie sen. Co znaczy REM definicja.

Czy przydatne?

Co to jest REM

Co oznacza REM: sen

Czym jest REM znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rośliny Pionierskie:
Słownik gatunki roślin wchodzące jako pierwsze na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej rem.
Co znaczy Rdzeniomózgowie:
Słownik mózg rem.
Co znaczy Robaki Obłe:
Słownik obleńce rem.
Co znaczy Rurkoczułkowce:
Słownik obejmujący około 100 gatunków zamieszkujących głębiny Pacyfiku. R. mają robakowate ciało długości 6-36 cm ośrednicy 0,1-2,5 mm. Budują proste chitynowe rurki długości 15-150 cm, tkwiące pionowo wdnie rem.
Co znaczy Rybonukleotydy:
Słownik nukleotydy (estry fosforowe nukleozydów) zawierające rybozę. R. są podstawowymi jednostkami budulcowymi kwasów rybonukleinowych rem.
  • Dodano:
  • Autor: