replikacja definicja
Co to jest replikacja DNA. Wyjaśnienie nowej cząsteczki DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy) na.

Czy przydatne?

Co to jest replikacja DNA

Co oznacza REPLIKACJA DNA: mechanizm syntezy nowej cząsteczki DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA, rozplatającej irozrywającej podwójną helisę DNA. Do każdej pojedynczej nici dobudowywana jest na zasadzie komplementarności zasad nukleinowych druga nić. Znaczy to, iż replikacja jest semikonserwatywna, bo połowa każdej nici potomnej pochodzi znici macierzystej. R. DNA może zachodzić jedno- albo dwukierunkowo. Błędy wr. DNA są nadzwyczajnie rzadkie (1 na 10 mln par zasad)

Czym jest replikacja DNA znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rzęsistkowica:
Słownik wywoływana poprzez należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce moczowej. Zakażenie następuje najczęściej replikacja dna.
Co znaczy Równowaga Płciowa:
Słownik równowaga płci replikacja dna.
Co znaczy Reguła Bergmana:
Słownik zwierząt stałocieplnych, wg której osobniki tego samego albo pokrewnych gatunków osiągają większe wymiary ciała wpłn. części swego zasięgu niż wczęści płd. Zwierzęta odużych wymiarach mają mniejszą replikacja dna.
Co znaczy Roztwór Hipertoniczny:
Słownik ciśnieniu osmotycznym niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną zkomórki do r.h. Zobacz także: roztwór replikacja dna.
Co znaczy Rozwój Mozaikowy:
Słownik zarodkowego, wktórym użytek poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka wnajwcześniejszych fazach bruzdkowania prowadzi replikacja dna.
  • Dodano:
  • Autor: