resorpcja definicja
Co to jest resorpcja. Wyjaśnienie przechodzenia do krwi substancji chemicznych, na przykład r. wody.

Czy przydatne?

Co to jest resorpcja

Co oznacza RESORPCJA: 1) mechanizm przechodzenia do krwi substancji chemicznych, na przykład r. wody wnerkach czy r. substancji odżywczych wjelicie cienkim; 2) wchłanianie

Czym jest resorpcja znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rozmnażanie Wegetatywne:
Słownik rozmnażanie bezpłciowe resorpcja.
Co znaczy Ryby Dwudyszne:
Słownik ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani są od dolnego dewonu. Nieliczne gatunki przetrwały do dnia dzisiejszego. Do charakterystycznych cech budowy r.d. należy szkielet osiowy resorpcja.
Co znaczy Ryzoidy:
Słownik chwytniki resorpcja.
Co znaczy Ryby Trzonopłetwe:
Słownik ryb kostno-szkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani od górnego dewonu. Pod koniec paleozoiku r.t. opanowały środowisko morskie, były dość pospolite wmezozoiku. Do czasu odkrycia latimerii resorpcja.
Co znaczy Ryzoderma:
Słownik okrywająca korzenia, powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej kutykula. R. utworzona jest zżywych resorpcja.
  • Dodano:
  • Autor: