restryktazy definicja
Co to jest restryktazy. Wyjaśnienie enzymy restrykcyjne. Co znaczy RESTRYKTAZY definicja.

Czy przydatne?

Co to jest restryktazy

Co oznacza RESTRYKTAZY: enzymy restrykcyjne

Czym jest restryktazy znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Ryby Chrzęstnoszkieletowe, Ryby Chrzęstne:
Słownik które pojawiły się najprawdopodobniej we inicjalnym dewonie, aczkolwiek istnieją znaleziska izolowanych łusek izębów pochodzące zsyluru. R.ch. obejmują gromady spodoustych (Selachii) izrosłogłowych restryktazy.
Co znaczy Rasa:
Słownik taksonomiczna wchodząca wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne terytorium, różniącą się od innych populacji restryktazy.
Co znaczy Regulon:
Słownik ekipa genów podlegających wspólnej regulacji ekspresji restryktazy.
Co znaczy Ropalia:
Słownik kolbki zmysłowe meduz krążkopławów (Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku restryktazy.
Co znaczy Rodnia:
Słownik gametangium restryktazy.
  • Dodano:
  • Autor: