restytucja definicja
Co to jest restytucja. Wyjaśnienie przyrodzie gatunku zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej.

Czy przydatne?

Co to jest restytucja

Co oznacza RESTYTUCJA: przywrócenie przyrodzie gatunku zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania, wprowadzenia jej do odpowiedniego środowiska. Zobacz także: introdukcja

Czym jest restytucja znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Ruchy Senne:
Słownik nastie restytucja.
Co znaczy Regeneracja:
Słownik organizmów żywych do odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich umiejętność do r. jest uzależniona od stopnia ich restytucja.
Co znaczy Redie:
Słownik przywr digenetycznych (Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są wydłużone, opatrzone dwoma restytucja.
Co znaczy Rak:
Słownik stosowany dla ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest skupieniem błyskawicznie namnażających się (bujających) komórek, tworzących wkońcu tak zwany guz naciekowy. Poprzez odrywanie restytucja.
Co znaczy Ruja:
Słownik etap cyklu płciowego samic kręgowców (Vertebrata). Wczasie r. następuje owulacja, samica toleruje obecność samca idopuszcza do kopulacji izapłodnienia restytucja.
  • Dodano:
  • Autor: