retrowirusy definicja
Co to jest retrowirusy. Wyjaśnienie zawierających genom zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r.

Czy przydatne?

Co to jest retrowirusy

Co oznacza RETROWIRUSY: ekipa wirusów zawierających genom zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r. jest umiejętność do odwrotnej transkrypcji (syntezy dwuniciowego DNA na bazie RNA). R. są między innymi wirusy HIV (human immunodeficiency virus - wirus ludzkiego niedoboru odporności) wywołujące AIDS. HIV jest kulistą cząsteczką ośrednicy około 100 nm. RNA wirusa otoczony jest dwuwarstwowym kapsydem zbudowanym zbiałek rdzeniowych (p24 ip17). Zewnętrzną otoczkę wirusa stanowi błona białkowo-lipidowa, zabrana zkomórki poprzez wydostający się wirus (z tego powodu cząsteczka wirusa na swojej powierzchni może zawierać różne białka komórkowe). Genom wirusa HIV złożona jest zdwóch identycznych nici RNA, zawiera trzy geny wspólne dla r.: gag (którego funkcją jest kodowanie białek rdzeniowych: p6 ip7 i białek kapsydowych: p17 ip24), pol (koduje enzymy: odwrotną transkryptazę - synteza komplementarnej nici DNA; integrazę - połączenie prowirusa zgenomem gospodarza; proteazę - rozszczepienie białka gag iprekursora komórkowego czynnika jądrowego kB) i env (koduje białka otoczkowe gp120, odpowiedzialne za podłączenie do komórki poprzez cząsteczkę CD4 i gp41, odpowiedzialny za fuzję wirusa zbłoną komórkową gospodarza iwniknięcie do wnętrza komórki). Oprócz tego wirus zawiera przynajmniej sześć innych genów (tat, rev, nef, vif, vpu, vpr) kodujących białka regulatorowe. Geny wirusa HIV, podobnie jak iinnych r., mają charakter nieciągły, transkrypcja genów prowirusa regulowana jest poprzez powtarzalną sekwencję końcową (LTR), znajdującą się na obydwu niciach RNA, iprowirusowego DNA wbudowanego wgenom komórki. Otoczka wirusa pokryta jest kilkudziesięcioma wypukłościami utworzonymi poprzez białka gp120 (część zewnątrzbłonowa) igp41 (część wewnątrzbłonowa). Istnieje również drugi typ wirusa - HIV-2 (przewarzająca część zakażeń wAfryce Zach.), nie mający genu vpu, ale gen vpx i inną strukturę genów rev ienv. (Ryc. 78) Zobacz także: AIDS

Czym jest retrowirusy znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rybosomy:
Słownik organelle komórkowe, obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek. Zbudowane są zdwóch podjednostek retrowirusy.
Co znaczy Rośliny Roczne:
Słownik rośliny jednoroczne retrowirusy.
Co znaczy Rezonatory Głosowe:
Słownik wykorzystywane do wzmocnienia dźwięków wydawanych poprzez zwierzę na zasadzie rezonansu akustycznego. U płazów bezogonowych (Anura) jama gębowa tworzy obszerne cienkościenne uchyłki mogące wypełniać retrowirusy.
Co znaczy Rdzeniomózgowie:
Słownik mózg retrowirusy.
Co znaczy Różnicowanie Komórkowe:
Słownik zmiana budowy ifunkcji komórek (w relacji do komórek macierzystych albo siostrzanych) wtrakcie rozwoju ontogenetycznego. R.k. zachodzi wwyniku regulacji genetycznej retrowirusy.
  • Dodano:
  • Autor: