rośliny definicja
Co to jest rośliny. Wyjaśnienie większości organizmy autotroficzne, zdolne do wytwarzania.

Czy przydatne?

Co to jest rośliny

Co oznacza ROŚLINY: wogromnej większości organizmy autotroficzne, zdolne do wytwarzania substancji odżywczych wprocesach fotosyntezy ichemosyntezy. Wzwiązku zautotroficznością przewarzająca część r. jest na stałe związana zpodłożem. R. wielokomórkowe zachowują poprzez całe życie obszary aktywnego wzrostu, tak zwany merystemy. Komórki r. zawierają plastydy izwykle wykształcają typową, celulozową ścianę komórkową

Czym jest rośliny znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rozmnóżki:
Słownik wykorzystywane do rozmnażania wegetatywnego. R. mogą być pojedynczymi komórkami albo ekipami komórek, na przykład ubrunatnic (Phaeophyta), krasnorostów (Rhodophyta), wątrobowców (Hepaticopsida rośliny.
Co znaczy Roztwór Fizjologiczny:
Słownik do czasowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo jak wkomórkach itkankach żywego organizmu rośliny.
Co znaczy Równowaga Biologiczna:
Słownik nie zachodzą zmiany wskładzie gatunkowym organizmów tworzących ekosystem. R.b. zachodzi, gdy skład gatunkowy wekosystemie dopasowany jest tak, iż zachodzi samoregulacja; jest tym trwalsza im bogatszy rośliny.
Co znaczy Ryzoderma:
Słownik okrywająca korzenia, powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej kutykula. R. utworzona jest zżywych rośliny.
Co znaczy Ropalia:
Słownik kolbki zmysłowe meduz krążkopławów (Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku rośliny.
  • Dodano:
  • Autor: