rozłupnia definicja
Co to jest rozłupnia. Wyjaśnienie owoc. Co znaczy ROZŁUPNIA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest rozłupnia

Co oznacza ROZŁUPNIA: owoc

Czym jest rozłupnia znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rasa:
Słownik taksonomiczna wchodząca wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne terytorium, różniącą się od innych populacji rozłupnia.
Co znaczy Roztwór Fizjologiczny:
Słownik do czasowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo jak wkomórkach itkankach żywego organizmu rozłupnia.
Co znaczy RQ:
Słownik współczynnik oddechowy rozłupnia.
Co znaczy Replikon:
Słownik jednostka replikacji DNA, będąca replikującym się odcinkiem cząsteczki DNA rozłupnia.
Co znaczy Ryzoderma:
Słownik okrywająca korzenia, powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej kutykula. R. utworzona jest zżywych rozłupnia.
  • Dodano:
  • Autor: