bezpłciowe rozmnażanie definicja
Co to jest rozmnażanie bezpłciowe. Wyjaśnienie zachodzący bez udziału komórek rozrodczych.

Czy przydatne?

Co to jest rozmnażanie bezpłciowe

Co oznacza ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE: mechanizm zachodzący bez udziału komórek rozrodczych, prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin dzieje się zazwyczaj poprzez oddzielenie od organizmu macierzystego szczególnych organów, grup komórek albo mitospor (zarodników stworzonych wwyniku mitozy). Najprostszymi metodami r.b. są podział i plazmotomia. Inną postacią r.b. jest pączkowanie, charakterystyczne na przykład dla drożdży (Saccharomycetaceae). Plechowce mogą się rozmnażać poprzez fragmentację plechy ( na przykład grzyby), oddzielanie od niej szczególnych tworów, tak zwany urwistków (porosty) i poprzez zarodniki (grzyby). Mszaki (Bryophytina) irośliny naczyniowe mogą się rozmnażać wegetatywnie dzięki: rozmnóżek iprzekształconych organów - kłącz, bulw, cebul, pąków zimowych irozłogów. R.b. prowadzi do stworzenia potomstwa identycznego pod względem genetycznym zorganizmem rodzicielskim, określanego jako klon. U zwierząt r.b. występuje powszechnie u pierwotniaków iniektórych grup bezkręgowców. Zachodzi na drodze: a) podziału poprzecznego, ( na przykład u pierwotniaków (Protozoa), jamochłonów (Coelenterata), wirków (Turbellaria) ipierścienic (Annelida), albo podłużnego, ( na przykład upierwotniaków ijamochłonów; b) strobilizacji ( strobila), ( na przykład u polipów krążkopławów (Scyphozoa); c) schizogonii ( na przykład u pierwotniaków - raczej krwinkowców (Haemosporidia); d) pączkowania, ( na przykład u pierwotniaków, jamochłonów, nielicznych płazińców (Platyhelminthes), mszywiołów (Ectoprocta), żachw (Ascidiacea) isprzągli (Thaliacea); e) przetrwalników, ( na przykład u gąbek (Porifera) imszywiołów. Szczególną metodą r.b. zwierząt jest poliembrionia

Czym jest rozmnażanie bezpłciowe znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Regulator:
Słownik operon rozmnażanie bezpłciowe.
Co znaczy Ropalia:
Słownik kolbki zmysłowe meduz krążkopławów (Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku rozmnażanie bezpłciowe.
Co znaczy RNA Transportujący:
Słownik kwas rybonukleinowy rozmnażanie bezpłciowe.
Co znaczy Rozblaszkowanie:
Słownik delaminacja rozmnażanie bezpłciowe.
Co znaczy Ruchy Senne:
Słownik nastie rozmnażanie bezpłciowe.
  • Dodano:
  • Autor: