płciowe rozmnażanie definicja
Co to jest rozmnażanie płciowe. Wyjaśnienie charakteryzujący się regularnym następowaniem po sobie.

Czy przydatne?

Co to jest rozmnażanie płciowe

Co oznacza ROZMNAŻANIE PŁCIOWE: sposób rozmnażania charakteryzujący się regularnym następowaniem po sobie dwóch mechanizmów: mejozy i zapłodnienia. Mejoza, zachodząca wgonadach, prowadzi do stworzenia szczególnych, haploidalnych (n) komórek płciowych (gamet). Zapłodnienie dokonuje się poprzez połączenie dwóch gamet (męskiej iżeńskiej). Powstała wten sposób zygota jest komórką diploidalną (2n) idaje start nowemu osobnikowi, zdolnemu do produkcji gamet. U organizmów pierwotnych gamety nie różnią się morfologicznie, wykazują jednak różnice fizjologiczne. Gamety tego typu nazwano izogametami (oznaczane są umownie + i-). Kopulacja izogamet to izogamia. U większości form gamety są morfologicznie różne (anizogamety). Ich kopulację nazwano anizogamią albo heterogamią. Na zapłodnienie składają się wzasadzie dwa mechanizmy: plazmogamia i kariogamia. U grzybów, np u workowców (Ascomycetes) i podstawczaków (Basidiomycetes), mechanizmy te oddzielone są przestrzennie iczasowo. Po plazmogamii powstaje grzybnia dikariotyczna, zparami jąder sprzężonych. Kariogamia następuje wpóźniejszym okresie rozwoju. Daje start krótkotrwałej fazie diploidalnej, poprzedzającej mejozę itworzenie zarodników. Uroślin, zwyjątkiem niektórych glonów zielonych, gamety rzadko powstają bezpośrednio wwyniku mejozy. U większości roślin mejoza prowadzi do stworzenia mejospor (mejoza sporogeniczna) iod gametogenezy oddzielona jest pokoleniem haploidalnym ( przemiana faz jądrowych; przemiana pokoleń u roślin). Uwiększości roślin występują anizogamety - większe, kobiece, zw. makrogametami, imniejsze męskie, zw. mikrogametami. Zwierzęta produkują gamety bezpośrednio wwyniku mejozy (mejoza gametogeniczna). Pośród organizmów zwierzęcych tylko ameby nie rozmnażają się płciowo, au większości orzęsków (Ciliata) dochodzi do mechanizmów zastępczych: autogamii, koniugacji i endomiksji. Jednokomórkowe pierwotniaki mogą całe przekształcać się wgamety ikopulować. Wielokomórkowce wytwarzają gamety wspecjalnych gruczołach, zw. gruczołami rozrodczymi albo gonadami. Gonady męskie produkują plemniki, agonady kobiece komórki jajowe. Najczęstszym typem anizogamii u zwierząt jest oogamia, polegająca na zapłodnieniu nieruchomej komórki jajowej (oocytu) poprzez ruchomy plemnik. Upasożytów iform filogenetycznie pierwotnych obydwa typy gonad mogą występować u jednego osobnika ( obojnactwo). Modyfikacją r.p. u zwierząt jest partenogeneza

Czym jest rozmnażanie płciowe znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy RNA Informacyjny:
Słownik kwas rybonukleinowy rozmnażanie płciowe.
Co znaczy Rodzaj:
Słownik kategoria systematyczna rozmnażanie płciowe.
Co znaczy Ruchy Roślin:
Słownik poprzez organy roślin wwyniku działania bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych (autonomiczne) albo niezależne od bodźców (mechaniczne). R. aktionomiczne mogą być zależne od rozmnażanie płciowe.
Co znaczy Równowaga Płci:
Słownik Relacja poczętych samic do samców powinien wynosić (wmyśl II prawa Mendla) 1:1. Relacja ten jest trudny do ustalenia we inicjalnych etapach rozwoju zarodkowego, najłatwiejszy do zobrazowania rozmnażanie płciowe.
Co znaczy Rekon:
Słownik najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over rozmnażanie płciowe.
  • Dodano:
  • Autor: