rozmnóżki definicja
Co to jest rozmnóżki. Wyjaśnienie wykorzystywane do rozmnażania wegetatywnego. R. mogą być.

Czy przydatne?

Co to jest rozmnóżki

Co oznacza ROZMNÓŻKI: diaspory wykorzystywane do rozmnażania wegetatywnego. R. mogą być pojedynczymi komórkami albo ekipami komórek, na przykład ubrunatnic (Phaeophyta), krasnorostów (Rhodophyta), wątrobowców (Hepaticopsida) imchów (Briopsida). Uroślin naczyniowych tworzą się tak zwany r. pąkowe (krótkopędy tworzące się wkątach liści albo wobrębie kwiatostanu) albo r. cebulowe (rozwijające się zamiast kwiatostanu)

Czym jest rozmnóżki znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rdzeń Kręgowy:
Słownik układu nerwowego kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i wstępujące (domózgowe) izstępujące (odmózgowe) drogi rozmnóżki.
Co znaczy Rozród:
Słownik wszystkie mechanizmy powiązane ztworzeniem organizmów potomnych. R. wprzeciwieństwie do rozmnażania obejmuje również wszelakie powiązane ztym zjawiska behawioralne, na przykład zaloty loty godowe rozmnóżki.
Co znaczy Różnicowanie Komórkowe:
Słownik zmiana budowy ifunkcji komórek (w relacji do komórek macierzystych albo siostrzanych) wtrakcie rozwoju ontogenetycznego. R.k. zachodzi wwyniku regulacji genetycznej rozmnóżki.
Co znaczy Rekon:
Słownik najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over rozmnóżki.
Co znaczy Retikulocyty:
Słownik erytrocyty ( krew), werytropoezie są przejściowym stadium pomiędzy erytroblastami adojrzałymi erytrocytami; 2) komórki mezenchymatyczne siateczki wewnątrzplazmatycznej mogące przekształcać się rozmnóżki.
  • Dodano:
  • Autor: