jąder różnicowanie definicja
Co to jest różnicowanie jąder. Wyjaśnienie ifunkcji chromosomów i pojawianie się pufów ( chromosomy.

Czy przydatne?

Co to jest różnicowanie jąder

Co oznacza RÓŻNICOWANIE JĄDER: 1) zmiana liczby ifunkcji chromosomów i pojawianie się pufów ( chromosomy politeniczne) wróżnych loci, w czasie różnicowania; 2) wszelakie zmiany wbudowie albo funkcji jąder komórkowych, na przykład zmiany gęstości karioplazmy czy inaktywacja chromosomu X

Czym jest różnicowanie jąder znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Regulon:
Słownik ekipa genów podlegających wspólnej regulacji ekspresji różnicowanie jąder.
Co znaczy Równowaga Genetyczna:
Słownik prawa Hardy-Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji, selekcji, migracji czy dryftu genetycznego r.g różnicowanie jąder.
Co znaczy Rozwój Zdeterminowany:
Słownik postęp mozaikowy różnicowanie jąder.
Co znaczy Redie:
Słownik przywr digenetycznych (Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są wydłużone, opatrzone dwoma różnicowanie jąder.
Co znaczy Ryby Dwudyszne:
Słownik ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani są od dolnego dewonu. Nieliczne gatunki przetrwały do dnia dzisiejszego. Do charakterystycznych cech budowy r.d. należy szkielet osiowy różnicowanie jąder.
  • Dodano:
  • Autor: