różnosłupkowość definicja
Co to jest różnosłupkowość. Wyjaśnienie zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest różnosłupkowość

Co oznacza RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ: zdarzenie zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się długością szyjek słupka initek pręcików. R. (distylia) występuje na przykład upierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis). Ujednych osobników występują kwiaty zdługimi szyjkami słupków i zpręcikami okrótkich nitkach, auinnych kwiaty "krótkoszyjkowe" i"długonitkowe". Owady przenoszą pyłek zroślin "długonitkowych" (u wejścia do kwiatu znajdują się pylniki) na nasadzie trąbki izapylają nim formy "długoszyjkowe" (znamiona słupków znajdują się uwejścia do kwiatu). Podobnie jest zformami "krótkoszyjkowymi" i"krótkonitkowymi", ztą różnicą, iż pyłek przenoszony jest na końcu trąbki owada. (Ryc. 79)

Czym jest różnosłupkowość znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Respiracja:
Słownik oddychanie różnosłupkowość.
Co znaczy Retrowirusy:
Słownik zawierających genom zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r. jest umiejętność do odwrotnej transkrypcji (syntezy dwuniciowego DNA na bazie RNA). R. są między innymi wirusy HIV (human immunodeficiency różnosłupkowość.
Co znaczy Reakcja Fizjologiczna:
Słownik narządu albo organizmu na naturalne bodźce (tak zwany bodźce fizjologiczne) zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne. R.f. jest na przykład wydzielanie potu (u niektórych ssaków) wpodwyższonej różnosłupkowość.
Co znaczy Różyczka Liściowa:
Słownik rośliny rozetowe różnosłupkowość.
Co znaczy Rośliny Skrytopączkowe:
Słownik rośliny,których pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) znajdują się pod powierzchnią ziemi albo wody różnosłupkowość.
  • Dodano:
  • Autor: