różnosłupkowość definicja
Co to jest różnosłupkowość. Wyjaśnienie zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest różnosłupkowość

Co oznacza RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ: zdarzenie zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się długością szyjek słupka initek pręcików. R. (distylia) występuje na przykład upierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis). Ujednych osobników występują kwiaty zdługimi szyjkami słupków i zpręcikami okrótkich nitkach, auinnych kwiaty "krótkoszyjkowe" i"długonitkowe". Owady przenoszą pyłek zroślin "długonitkowych" (u wejścia do kwiatu znajdują się pylniki) na nasadzie trąbki izapylają nim formy "długoszyjkowe" (znamiona słupków znajdują się uwejścia do kwiatu). Podobnie jest zformami "krótkoszyjkowymi" i"krótkonitkowymi", ztą różnicą, iż pyłek przenoszony jest na końcu trąbki owada. (Ryc. 79)

Czym jest różnosłupkowość znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rezerwaty Przyrody:
Słownik 114 z1991) zdnia 16 października 1991 oochronie przyrody (Art.14) za r.p. uważa: [...] region obejmujący zachowane wstanie naturalnym albo niewiele zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin różnosłupkowość.
Co znaczy Reguła Glogera:
Słownik zwierzęta zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym są ciemniej ubarwione niż zwierzęta zamieszkujące tereny suche ichłodne. Odpowiednikiem ilustrującym r.G. może być ubarwienie pum różnosłupkowość.
Co znaczy Rudymenty:
Słownik narządy szczątkowe różnosłupkowość.
Co znaczy Ruchy Senne:
Słownik nastie różnosłupkowość.
Co znaczy Relikty:
Słownik pozostałością flory albo fauny wymarłej albo nie występującej już na danym terenie. Wyróżnia się: a) r. geograficzne - gatunki oznacznie mniejszym zasięgu niż wminionych epokach geologicznych różnosłupkowość.
  • Dodano:
  • Autor: