różnosłupkowość definicja
Co to jest różnosłupkowość. Wyjaśnienie zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest różnosłupkowość

Co oznacza RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ: zdarzenie zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się długością szyjek słupka initek pręcików. R. (distylia) występuje na przykład upierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis). Ujednych osobników występują kwiaty zdługimi szyjkami słupków i zpręcikami okrótkich nitkach, auinnych kwiaty "krótkoszyjkowe" i"długonitkowe". Owady przenoszą pyłek zroślin "długonitkowych" (u wejścia do kwiatu znajdują się pylniki) na nasadzie trąbki izapylają nim formy "długoszyjkowe" (znamiona słupków znajdują się uwejścia do kwiatu). Podobnie jest zformami "krótkoszyjkowymi" i"krótkonitkowymi", ztą różnicą, iż pyłek przenoszony jest na końcu trąbki owada. (Ryc. 79)

Czym jest różnosłupkowość znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rozwój Postembrionalny:
Słownik postęp od chwili uwolnienia się zarodka zosłon jajowych, auform żyworodnych od chwili opuszczenia ciała matki do osiągniącia dojrzałości płciowej różnosłupkowość co znaczy.
Co znaczy Reoreceptory:
Słownik receptory różnosłupkowość krzyżówka.
Co znaczy Rekon:
Słownik najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over różnosłupkowość co to jest.
Co znaczy Rośliny Skrytopączkowe:
Słownik rośliny,których pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) znajdują się pod powierzchnią ziemi albo wody różnosłupkowość słownik.
Co znaczy Rogówka:
Słownik oko różnosłupkowość czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: