buforujący roztwór definicja
Co to jest roztwór buforujący. Wyjaśnienie kwasu ijego soli zmocną zasadą albo słabej zasady ijej.

Czy przydatne?

Co to jest roztwór buforujący

Co oznacza ROZTWÓR BUFORUJĄCY: roztwór słabego kwasu ijego soli zmocną zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna zasada (w ograniczonych ilościach). Aniony słabych kwasów wykazują mocne powinowactwo do jonów wodorowych. Jeżeli do roztworu zawierającego takie aniony dodana zostanie niewielka liczba jonów wodorowych, to zostaną one poprzez te aniony powiązane, tworząc słaby kwas, zdysocjowany wmałym stopniu. Wrezultacie zmiana pH całego roztworu będzie także niewielka. Dodawanie do r.b. silnej zasady spowoduje jej zobojętnianie aż do chwili zobojętnienia większości kwasu. Wartość pH również iwtym przypadku mało się zmieni. Słabe zasady iich sole tworzą analogiczne r.b

Czym jest roztwór buforujący znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy R:
Słownik stosowany wekologii parametr wzrostu populacji: r = N / N t, gdzie: N = zmiana liczby osobników wpopulacji; N = średnia liczba osobników populacji wdanym okresie; t = moment roztwór buforujący.
Co znaczy Rośliny Naziemnopączkowe:
Słownik pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) występują na poziomie powierzchni ziemi. Do r.n. należy między innymi mniszek lekarski (Taraxacum roztwór buforujący.
Co znaczy Relaksyna:
Słownik powodujący rozluźnienie więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego, rozszerzając tym samym drogi rodne wczasie roztwór buforujący.
Co znaczy Różnicowanie:
Słownik przekształcanie się komórek niewyspecjalizowanych wkomórki wyspecjalizowane. Natężenie zjawiska r. maleje wraz zrozwojem ontogenetycznym (najintensywniejsze jest wzarodkach roztwór buforujący.
Co znaczy Restytucja:
Słownik przyrodzie gatunku zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania, wprowadzenia jej do odpowiedniego roztwór buforujący.
  • Dodano:
  • Autor: