buforujący roztwór definicja
Co to jest roztwór buforujący. Wyjaśnienie kwasu ijego soli zmocną zasadą albo słabej zasady ijej.

Czy przydatne?

Co to jest roztwór buforujący

Co oznacza ROZTWÓR BUFORUJĄCY: roztwór słabego kwasu ijego soli zmocną zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna zasada (w ograniczonych ilościach). Aniony słabych kwasów wykazują mocne powinowactwo do jonów wodorowych. Jeżeli do roztworu zawierającego takie aniony dodana zostanie niewielka liczba jonów wodorowych, to zostaną one poprzez te aniony powiązane, tworząc słaby kwas, zdysocjowany wmałym stopniu. Wrezultacie zmiana pH całego roztworu będzie także niewielka. Dodawanie do r.b. silnej zasady spowoduje jej zobojętnianie aż do chwili zobojętnienia większości kwasu. Wartość pH również iwtym przypadku mało się zmieni. Słabe zasady iich sole tworzą analogiczne r.b

Czym jest roztwór buforujący znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rozmnażanie Seksualne:
Słownik rozmnażanie płciowe roztwór buforujący.
Co znaczy Różyczka Liściowa:
Słownik rośliny rozetowe roztwór buforujący.
Co znaczy Rośliny Niskopączkowe:
Słownik rośliny, uktórych pąki odnawiające (pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między innymi wrzos roztwór buforujący.
Co znaczy Równowaga Płciowa:
Słownik równowaga płci roztwór buforujący.
Co znaczy Rozwój Pośredni:
Słownik przeobrażenie roztwór buforujący.
  • Dodano:
  • Autor: