fizjologiczny roztwór definicja
Co to jest roztwór fizjologiczny. Wyjaśnienie do czasowego przechowywania żywych tkanek albo do.

Czy przydatne?

Co to jest roztwór fizjologiczny

Co oznacza ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY: płyn wykorzystywany do czasowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo jak wkomórkach itkankach żywego organizmu. Najprostszym r.f. jest roztwór chlorku sodu wwodzie destylowanej wstężeniu 0,9% (stosowanym do przechowywania tkanek ptaków issaków) i0,6% (dla ryb, płazów igadów)

Czym jest roztwór fizjologiczny znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Rudymenty:
Słownik narządy szczątkowe roztwór fizjologiczny.
Co znaczy Reakcja Fizjologiczna:
Słownik narządu albo organizmu na naturalne bodźce (tak zwany bodźce fizjologiczne) zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne. R.f. jest na przykład wydzielanie potu (u niektórych ssaków) wpodwyższonej roztwór fizjologiczny.
Co znaczy Rozgwiazdy:
Słownik Echinodermata) obejmująca 2000 gatunków zwierząt wolno żyjących, zamieszkujących dna mórz. R. mają ciało okształcie gwiazdy, bez wyraźnie wyodrębnionej tarczy centralnej, osymetrii promienistej roztwór fizjologiczny.
Co znaczy Rozwój Osobniczy:
Słownik ontogeneza roztwór fizjologiczny.
Co znaczy Różnowiciowce:
Słownik należąca do chryzofitów (Chryzophyta), obejmująca około 500 gatunków (w większości jednokomórkowych; planktonowych albo osiadłych), zamieszkujących wody słodkie isłone. Spotyka się również formy roztwór fizjologiczny.
  • Dodano:
  • Autor: