rodowy rozwój definicja
Co to jest rozwój rodowy. Wyjaśnienie filogeneza. Co znaczy RODOWY ROZWÓJ definicja.

Czy przydatne?

Co to jest rozwój rodowy

Co oznacza ROZWÓJ RODOWY: filogeneza

Czym jest rozwój rodowy znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Regeneracja:
Słownik organizmów żywych do odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich umiejętność do r. jest uzależniona od stopnia ich rozwój rodowy.
Co znaczy RNA:
Słownik kwas rybonukleinowy rozwój rodowy.
Co znaczy Rdzeń Kręgowy:
Słownik układu nerwowego kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i wstępujące (domózgowe) izstępujące (odmózgowe) drogi rozwój rodowy.
Co znaczy Rośliny Owadożerne:
Słownik zaliczane są rośliny oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów. Do chwytania itrawienia zdobyczy służą rozwój rodowy.
Co znaczy Różnosłupkowość:
Słownik zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się długością szyjek słupka initek rozwój rodowy.
  • Dodano:
  • Autor: