rybosomy definicja
Co to jest rybosomy. Wyjaśnienie organelle komórkowe, obecne we wszystkich komórkach. wskład r.

Czy przydatne?

Co to jest rybosomy

Co oznacza RYBOSOMY: drobne (15-20 nm) organelle komórkowe, obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek. Zbudowane są zdwóch podjednostek: większej (o stałej sedymentacji 60S) imniejszej (o stałej sedymentacji 40S). Wcytoplazmie mogą występować pojedynczo, jako rybosomy wolne, albo łączyć się wgrupy, tworząc tak zwany polirybosomy. Część związana jest błonami siateczki śródplazmatycznej szorstkiej. Połączenie następuje za pośrednictwem podjednostki większej, która dopóty otacza także nowo syntetyzowane białko, dopóki jego łańcuch nie przekroczy 40 aminokwasów. R. połączone zsiateczką śródplazmatyczną uczestniczą wsyntezie białek wydzielniczych, z kolei polisomy wytwarzają białka na potrzeby swoje komórki

Czym jest rybosomy znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy RRNA:
Słownik kwas rybonukleinowy rybosomy.
Co znaczy Refugium:
Słownik na którym panują warunki ekologiczne sprzyjające przeżyciu jakiegoś taksonu (gatunku albo wyższego), który wyginął na innych obszarach w wyniku niekorzystnych zmian środowiskowych. Taksony takie rybosomy.
Co znaczy Rzęsistkowica:
Słownik wywoływana poprzez należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce moczowej. Zakażenie następuje najczęściej rybosomy.
Co znaczy Równowaga Wewnątrzustrojowa:
Słownik homeostaza rybosomy.
Co znaczy Rurki Mleczne:
Słownik komórek roślinnych, zawierające sok mleczny (lateks, mlecz). Wdojrzałych komórkach brak wyraźnej granicy pomiędzy cytoplazmą awakuolą. Ściany komórkowe r.m. są zazwyczaj cienkie (mogą jednak podlegać rybosomy.
  • Dodano:
  • Autor: