rybosomy definicja
Co to jest rybosomy. Wyjaśnienie organelle komórkowe, obecne we wszystkich komórkach. wskład r.

Czy przydatne?

Co to jest rybosomy

Co oznacza RYBOSOMY: drobne (15-20 nm) organelle komórkowe, obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek. Zbudowane są zdwóch podjednostek: większej (o stałej sedymentacji 60S) imniejszej (o stałej sedymentacji 40S). Wcytoplazmie mogą występować pojedynczo, jako rybosomy wolne, albo łączyć się wgrupy, tworząc tak zwany polirybosomy. Część związana jest błonami siateczki śródplazmatycznej szorstkiej. Połączenie następuje za pośrednictwem podjednostki większej, która dopóty otacza także nowo syntetyzowane białko, dopóki jego łańcuch nie przekroczy 40 aminokwasów. R. połączone zsiateczką śródplazmatyczną uczestniczą wsyntezie białek wydzielniczych, z kolei polisomy wytwarzają białka na potrzeby swoje komórki

Czym jest rybosomy znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Regulator:
Słownik operon rybosomy.
Co znaczy Rosa Miodowa:
Słownik spadź rybosomy.
Co znaczy Relaksyna:
Słownik powodujący rozluźnienie więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego, rozszerzając tym samym drogi rodne wczasie rybosomy.
Co znaczy Rytmy Biologiczne:
Słownik fizjologiczne roślin izwierząt, wykazujące swoistą cykliczność. Odpowiednikiem r.b. jest cykl płciowy. Przewarzająca część rytmów ma moment jednej doby - rytmy dobowe (albo rytmy okołodobowe). Uludzi rybosomy.
Co znaczy Rozwój Mozaikowy:
Słownik zarodkowego, wktórym użytek poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka wnajwcześniejszych fazach bruzdkowania prowadzi rybosomy.
  • Dodano:
  • Autor: