promieniopłetwe definicja
Co to jest ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe. Wyjaśnienie ryb kostnoszkieletowych.

Czy przydatne?

Co to jest ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe

Co oznacza RYBY KOSTNOPROMIENISTE, PROMIENIOPŁETWE: podgromada zgromady ryb kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny; łuki skrzelowe pokryte są pokrywami skrzelowymi. Otwory nosowe znajdują się na górnej stronie głowy. Uprzedstawicieli r.k., zwyjątkiem ganoidów chrzęstnych, wykształciły się kostne promienie płetw. Łuski różnego typu, zwyjątkiem łusek plakoidalnych. Do r.k. należą ganoidy kostne (Holostei) i ryby doskonałokostne (Teleostei)

Czym jest ryby kostnopromieniste znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Równowaga Genetyczna:
Słownik prawa Hardy-Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji, selekcji, migracji czy dryftu genetycznego r.g ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe.
Co znaczy Roztocze:
Słownik Arachnida) obejmujący około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami (przewarzająca część poniżej 1 mm) ozatartej ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe.
Co znaczy Roztwór Hipertoniczny:
Słownik ciśnieniu osmotycznym niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną zkomórki do r.h. Zobacz także: roztwór ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe.
Co znaczy Rozwój Mozaikowy:
Słownik zarodkowego, wktórym użytek poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka wnajwcześniejszych fazach bruzdkowania prowadzi ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe.
Co znaczy Rafy Koralowe:
Słownik morza utworzone ze szkieletów koralowców, raczej koralowców madreporowych (Madreporaria), lecz również otwornic, stułbiopławów, mięczaków, mszywiołów iniektórych pierścienic mających umiejętność ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe.
  • Dodano:
  • Autor: